103592. lajstromszámú szabadalom • Védelmi berendezés a megtámadtatás ellen

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SglJjB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103593. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Védelmi berendezés a megtámadtatás ellen. Molnár Ignác Bszkrt. nyugdíjas Budafok. A bejelentés napja 1930. évi október 17-ike. A találmány oly védelmi berendezési megtámad t a tás ellen, mellyel a támadó ellen sikeresen léphetünk fel aniélkül, hogy annak életét lőtt vagy szúrt seb oko-5 zása által veszélyeztetnénk, mintán táma­dás esetén a megtámadott első és főcélja a támadónak ártalmatlanná tétele. A találmány, lényegében, gumilabdából vtagy gumitömlőből áll, melyre apró lyu-D kaikkal ellátott szórófej van ráosavarolha­tóan alkalmazva. A gumilabdát vagy tömlőt írnom homokkal, hamuval vagy egyéb alkalmas anyaggal félig megtölt­jük s megtámadtatás esetén, az arra gya­j korolt nyomás által, annak tartalmát, a támadó szeme közé löveljük. A szean ló­vén a,z ember legérzékenyebb szerve, e művelet által, az okozott fájdalom foly­tán nemcsak akciókép telennó tettük a tá­) madót, hanem a támadó látását ideiglene­sen el is veszti s így könnyen lefegyve­rezhető. A gumilabda vagy tömlő különböző nagyságban, zsebben hordhatóan is ké­szülhet, hogy ezáltal az bármely pillanat- 25 ban ké znél legyen s m eig támad tatás ese­tén villámgyorsan előrántva, azonnal használható állapotban legyen. Szabadalmi igény: Védelmi berendezés a megtámadtatás el- 80 len, azzal jellemezve, hogy finom ho­mokkal, hamuval vagy egyéb alkalmas anyaggal félig megtöltött gumjiliabdá­ból vagy tömlőből áll, melyre rácsa­varolhatóan apró lyukaikkal ellátott 35 szórófej van alkalmazva, amelyen át a gumilabdára vagy tömlőre gyakorolt nyomás annak tartalmát a szabadba löveli. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents