103591. lajstromszámú szabadalom • Ablakszárny-kitámasztó zár

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103591. SZÁM. — VlII/g. OSZTÁLY. Ablakszárnykitámasztó zár. Lengyel Péter asztalosmester Mátészalka. A bejelentés napja 1931. évi március hó 17-ike. Az eddigi ablakkitámasztóknak legna­gyobb hátránya, hogy az ablakdeszkába be vannak vésve s így az időjárás foly­tán elrozsdásodnak, a rugózásuk megszű-5 nik, és használhatlanokká válnak. A ta­lálmány szerinti ablakszárny-kitámasztó­zár oly csappantyús szerkezet, melynek egyik része az ablakszárnykeretre, másik az oldalsó ablakdeszkára van facsavarral 0 felerősítve, mimellett e facsavar célsze­rűen a becsappanást végző zárószervek­kel egy darabból is készíthető. E szerke­zetnek nagy olcsósága mellett még az az előnye is, hogy új épületek felszerelésé-5 nél a felszerelés a mázolómunkástól füg­getlenül történhetik, a mázolás előtt vagy után s a bevésés költséges munkája telje­sen elesik. A csatolt rajz a találmány csupán pél-0 dakénti megoldását mutatja be és pe­dig az 1. ábrán elölnézetben, részben metszve, míg a 2. ábrán az ablakszárnyra felszerelt 5 helyzetben, távlati képben. A (2) csavarorsó (1) feje a (3) toldalék­kal kerek csappanó gömbbé van alakítva s a (4) nyakkal ellátva, melyen még az (5) felfekvő párkány is van. A megfelelő (6) rozetta (7) bevezető nyílása a (8) befüré- 30 szelésekkel rugalmas körmökre van szét­hasítva, melyek a behatoló ablakszárny­rögzítőt (pontozva van ábrázolva) rugal­masan megfogják. Természetesen e ro­zetta is el van látva (5) felfekvési perem- 35 mel s (2) facsavarral, mely esetleg a ro­zetta val egy darabból is állhat. A találmány keretén belül többféle szerkezeti változtatást is eszközölhetünk; így pl. rozetta helyett alkalmazhatunk 40 nyomógombszerű drótrugó-betétes kap­csot, stb. Szabadulmi igény: Ablakszárny-kitámasztó-zár, jellemezve az ablakszárnyon megerősített csappanó 45 fejű facsavar s az oldalsó ablakdesz­kára felerősített felhasított körmű s a csappanó fejet befogadó rugalmas ro­zettával, vagy ezt helyettesítő nyomó­gombszerű kapoccsal. 50 1 rajzlap melléklettel. Pullas nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents