103568. lajstromszámú szabadalom • Fémből való fedőzár dobozokhoz, palackokhoz és más efféle edényekhez

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. __ 4> MAGYAR KIRÁLYI S^Bl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103568. SZÁM. — XVl/a. OSZTÁLY. Fémből való fedőzár dobozokhoz, palackokhoz és más efféle edényekhez. Metalgraf Unione Arti Grafiche Sui Metalli Societa Anonim a cégr Milano. A bejelentés napja 1931. évi március hó 17-ike. A találmány tömítően tartó elzárás do­bozokhoz, palackokhoz és hasonló tartá­lyokhoz, melynél a fedő szorosan meg­marad az edényen, ha bármily ütésnek, 5 lökésnek stb. is van kitéve, mik a nyitást megelőző kezelés alkalmával a pasztőrö­zési készülékben vagy az autoklávban való felforralásnál érik. Hogy az elzárás könnyű és gyors nyitását érjük el, ha az 10 edény tartalmára szükség van, a fémből való fedő a találmány értelmében áthaj­togatott szélén gyűrűalakú leszakító sza­laggal van ellátva, melynek felső szélét a fedő szélén levő rovátka, melynek folytán 15 a fémanyag ezen a helyen gyengíttetik, határolja. E szalag továbbá a kerület bizonyos helyén harántrovátkával meg van osztva, mely arra való, hogy a gyűrűs szalagot le 20 lehessen húzni és ily módon a fedőt az edényről le lehessen oldani. E célból a nyelven egy lyuk van, amelybe vasgyű­rűt, zsinórt, szeget vagy hasonló eszközt lehet behúzni, hogy a leszakítást meg-25 könnyítsük. A fedő e fajtája alkalmazható bármily alakú doboz, palack és más hasonló edény­nél, bármily anyagból is készüljenek az edények. Hogy az edényt könnyebben 30 lehessen nyitni, azt kézben tartjuk, az asztalhoz szorítjuk és lassan forgatni törekszünk. Hogy a fedőt az edényhez erősítsük, az edény alakjához képest az ismert meg-35 erősítési módok egyikét alkalmazhatjuk. Pl. üvegből, porcellánból vagy hasonló anyagból való palacknál a fedő szélének alsó élét a palack nyakán alkalmazott körhoronyba karimázzuk át. Fémből való edényeknél a fedőt az edénnyel pl. be- 40 vágásokkal, hornyokkal, stb. kötjük össze. Az edény szoros elzárása betétgyűrűvei vagy hasonló eszközzel történik, mely pontosan beilleszkedve az edény felső széle és a fedő vagy az edény áthajlított 45 széle és az edény kerülete közé helyez­tetik. A rajzban a találmány több foganatosí­tási példája van feltüntetve. Az 1. és 2. ábrák a fedő egy foganatosítási 50 példáját tüntetik fel oldal- és felülnézet­ben. A 3. és 4. ábrák a fedő egy másik foga­natosítási alakját mutatják ugyanazon nézetekben. Az 55 5. ábra kerámiái edényhez való fedőt mutat, részben nézetben, részben metszet­ben. A 6. ábra fémből való, dobozalakú edény oldalnézete, részben metszetben, melynél 60 a fedő a dobozzal a mindkettőben elrende­zett, gyűrűalakú kiöblösodés útján van összekötve. A 7. ábra a 6. ábrán feltüntetett edényt abban a helyzetben mutatja, amelyben a 65 fedő széléről leválasztható szalag leszakí­tása útján történő nyitás alkalmából van. A S. ábra fémből való edényt ábrázol ol­dalnézetben és metszetben, mely leoldható 7q szélű fedővel van elzárva; a fedő az edénnyel egymásba kapaszkodó konkáv szegélyekkel kapcsolódik. A 9. ábra a 8. ábrán feltüntetett edényt nyitás közben ábrázolja. A 75 10. és 11. ábrák két fémből való edény hosszmetszetét ábrázolják kifelé, illetve befelé átkarimázott szélekkel. A

Next

/
Thumbnails
Contents