103533. lajstromszámú szabadalom • A készüléktől távol elhelyezhető ki-bekapcsoló, rádiókészülékekhez

Megjelent 1931. évi november hó 2-án. MAGIAK KIRÁLYI ^^^ ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103533. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. A készüléktől távol elhelyezhető ki-bekapcsoló, rádiókészülékekhez. Szabó László villamos- és rádiószerelő Mátészalka. A bejelentés napja 1930. évi október hó 6-ika. Rádiókészülékeknél, mint ismeretes, a ki- bekapcsoló magán, a készüléken van elhelyezve, ami kényelmi szempontból igen hátrányos, mert sokszor a, bang-5 szóró a, géptől távol, esetleg más helyi­ségbe van felállítva, úgy hogy a leadást a géptől távol hallgatjuk, azonban a gép be- vagy kikapcsolása végett mindig oda kell mennünk a készülékhez. E hátrány ki-10 küszöbölésére szolgál a találmány sze­rinti ki- bekapcsoló, amit a készüléktől távol lehet elhelyezni, úgy hogy esetleg (másik helyiségből is ki vagy be, lehet kapcsolni a gépet. 15 A csatollt rajzon a találmánynak példa­képen felvett kiviteli alakja vázlatosan van feltüntetve és pedig az 1. ábra a ki- bekapcsolót telepes készü­léknél mutatja, a készülék bekapcsolt 20 helyzetében, a. 2. ábra a ki- bekapcsolót hálózati ké­szüléknél mutatja, a készülék kikapcsolt helyzetében, a 3. ábra pedig a ki- bekapcsoló oldalné-25 zete. Az (i) siziigetelőlapra, egy kör kerülete mentén, az (a, b, c, d, f, g, h) rugós érint­kezők vannak erősítve, melyek közül az (a) érintkező az antennához, az (1) ér in t -80 kező a földhöz, a (c) érintkező a (j) solle­noiidtekercs mellső végéhez* a (d) érint­kező a ki- bekapcsolót működtető telep, egyenáramú készüléknél a (k) fűtőtelep (1. ábra) váltóáramú készüléknél pedig 85 egy külön (b) zseblámpatelep (2. ábra) sarkához, az (f) érintkező az (m) sol­lenoidtekercs mellső végéhez, a (g, h) érintkezők pedig a (n) rádiókészülék', fütő vezetékének megszakítása által nyert 40 két huzalvéghez és pedig" a (g) érint­kező a készülékhez vezető fűtővezeték­heK, a (h) érintkező pedig a fűtőtelep sar­kához van kapcsolva. A ki- bekapcsoló fej az (n) készüléktől tetszés szerinti távolságban van elbe- 45 lyezve. Ez áll az (o) érintkezőLapból, mely a ki- bekapcsolót működtető (1), ill. (k) telep sarkához van kapcsolva, továbbá a (p, r) nyomóiérintkezőkből, melyek közül a (p) nyomóérintkező a, (j) sollenoid- 50 tekercs végével az (r) nyomóérintkező pedig az (m) sollenoidtekercs végével van. összekötve. Az (i) szigetelőlapon, az (a, b, c, d, f, gí, h) rugós érintkezők által alkotott kör 55 középpontjában, (s) tengely van helyt­állóan megerősítve, mely tengelyre (t) hü­vely van lazán felhúzva. Erre a hüvelyre a szigetelőanyagból készült (v) körtárcsa van felerősítve oly helyzetben, hogy a 60 tárcsa felülete érintkezik az (a, b, c, d, f, g, h) érintkezőkkel. A (v) körtárcsának az; i&, b, c, d, f, g, h) rugós érintkezők felé néző oldalán három (x, y, z) fémlemez van Ugyancsak a (t) hüvelyen, a (v) ko- 65 lOingtól kissé távolabb, a (\v) hiimba, van megerősítve, melynek két végére a (j, m) sollenoidtekeresekbe nyúló (I, II) vas­magok vannak függesztve. A (v) korong ós a (w) hiinba úgy van- 70 nak felszerelve, hogy ha az (ím) sollenoid mágneses hatása a (II) vasmagot magá­hoz húzza, akkor a (z) fémlemez a (g, h) érintkezők közt összeköttetésit létesít, ugyanakkor pedig az (x) fémlemez csali 75 az (a) kontaktussal érintkezik, az (y) félmleimez pedig a (c, d) érintkezők közit hoz létre összeköttetést. A ki- bekapcsoló a következőképpen működik: 80

Next

/
Thumbnails
Contents