103497. lajstromszámú szabadalom • Nyújtókészülék bokatörések kezelésére

Megjelent 1931. évi november h ó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103497. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Nyújtókészülék bokatörések kezelésére. Dr. Rosenak István, műtőorvos Budapest. A bejelentés napja 1929. évi október hó 12-ike. Bokatörések kezelésénél aiz, újabb törek­vések az eredeti bonctani helyzet lehető visszaállítására irányulnak. A modern gyógyítás különböző rendszerű nyújtó 5 eljárásokkal igyekszik a lábfej és a tört­végek helyes tengelybeállítását elérni. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a, láb nyújtása nem ele­gendő, hanem kielégítő eredmény csak 10 akkor várható, ha a nyújtáson kívül a bökavillát is összeszorít juk. Erre a célra eddig úgy jártak el, hogy a lábat körös­körül párnázott gipsztokba helyezték ís a tokot fokozatosan összenyomták. Ez a 15 módszer nem bizonyult eléggé eredmé­nyesnek, aminek okai a következők: 1. A szorítás nemcsak a bokára hát. hanem a sarokra és a lábfejre is; 2. a nyomás nem ellenőrizhető és a 20 párnázó- vattarétegek összepréselődése folytán nem is állandó; 3. a, kezelés folyamán a boka bőrét sem megfigyelni, sem ápolni nem lehet; 4. a lábfej mindvégig rögzítve ma-25 ra d és 5. a nyujtókötéssel járó előnyökről le kell mondani. A találmány szerinti készülék lényege, hogy a, láb nyújtását a boka összeszorí-80 tásaval egyesíti. Ügy a nyújtás, mint a szorítás szabályozható és ellenőrizhető, a készülék könnyen fel és> leszerelhető, a beteggel együtt hordozható és az általa kifejtett hatás, ligy szabadszemmel, mint 35 röntgenvizsgálattal bármikor ellenőriz­hető. A találmány szerinti készülék az is­mert lábprotézisekhez hasonlóan kiképe­zett, a felső lábszáron rögzített és köriil­£0 beiül a combközéptől a bokáig terjedő, a térdhajlatnak megfelelően könyökizület­ben hajló sínből, az ezen sín mentén nyujtórugó hatásával szemben eltolható talplemezből és a bokafengely irányában eltolható, a bokára kétoldalt ható boka- 45 szorítóból áll. A készülék összes részei a láb hosszának, a, boka helyzetének, a szo­rítás kívánt mértékének megfelelően be­állíthatók. A mellékelt rajz a találmány szerinti 50 készülék pélílaképpeni foganatosítási alak­ját mutatja. Az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra a talplemez felülnézete és a 55 4. ábra a bokaszorító ágyazására való keret nézete, a bokaszorító leszerelése után. A készüléknek a felső lábszáron szíja­zással megerősített, lábprotézisekhez ha- 60 sonlőan kiképezett részéből csak az (1) sínvégeket ábrázoltuk. Az (1) sínekhez a térdhajlatnak megfelelő (2) könyökizüle­tek útján az alsó lábszár mentén vonuló (3) sínek csuklósan vannak erősítve. 65 Utóbbiak végét a (4) vezetékek alkotják, meilyek a (3) sínek folytatásában fekvő és a bokáig terjedő (5) síneket vezetik. A (3, 5) sínek egymáshoz viszonylag eltol­hatók és a láb hosszának megfelelően be- 70 állított helyzetükben a (6) csavarok út­ján rögzíthetők. A (3) síneket a (7) bőr­támasz és a (8, 8) szíjak segélyével erő­sítjük meg a lábszáron. Az, (5) sínekhez a felül nyitott (10) ke- 75 retet a (9) csavarok erősítik. A keretnek az (5) síneket keresztező szárán, középen, a (11) vezetékében a (.12) talplemez (13) t artór úd ja eltolható. A (.13) rudat a (11) vezetékhez képest a rajzon nem ábrázolt 80

Next

/
Thumbnails
Contents