103462. lajstromszámú szabadalom • Bőrből való zsebgyufatartó

Megjelent 1931. évi november lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103462. SZÁM. II/g". OSZTÁLY. Bőrből való zseb-gyufatartó. Dr. Kanyó Géza nyűg-, tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi január hó 26-ika. A találmány bőrből készített zsebgyufa­tartó gyufaszáltartóval és dörzslaptartó­val. A találmány célja, hogy kivitelében egyszerű (mert egyetlen bőrdarab három 5 rendbeli behajlításával és néhány varrás­sal már előállítható), .anyagában kevésbbé értékes, de még is tartós (bőranyagú), a ruhazsebeket nem duzzasztó és nem ron­gáló (puha anyagú és körülbelül 3.5—4 mm. 10 vastagságú), a különböző, finomult ízlés­nek is megfelelően, különfélekép (szín­ben, minőségben, elő- és hátlapon alkal­mazható díszítésekben változóan) kiállít­ható és minden körülmények között olcsó 15 zsebgyufatartót bocsásson közhasználatba. A találmány, a mellékelt rajzon, négy ábrában van bemutatva. Ezek közül az 1. ábra a találmányt az elkészítés (össze­hajtás és varrás) előtti állapotban; a 20 2. ábra a találmányt készen, összevarrt és kinyitott állapotban, elölnézetben; a 3. ábra a találmányt csukott állapotban, elölnézetben mutatja; míg a 4. ábra a kinyitott állapotban levő zséb-25 gyufatartó oldalnézetét tünteti fel. A bőrből való zsebgyufatartó anyagául felhasználandó és a gyakorlati kívánal­makhoz képest különböző nagyságban ki­vágható, egyetlen bőrdarab alakját, példa 80 gyanánt, az 1. ábra mutatja. Ezen az áb­rán az (a—a), valamint az (al—al) betűk­kel az alsó vég, a (g) és (gl) betűkkel pe­dig a felső vég behajlítási iránya és pél­dakép való mértéke, a (b—b) betűkkel vé-85 gül ugyané bőrdarab közép vonala, mint a harmadik behajlítás törési vonala van jelezve, mely behajlítások után a bőrből való zsebgyufatartó az alább részletezett néhány varrással végleges, kiviteli alak­ját nyeri. 40 A 2. ábra a találmány anyagául szol­gáló bőrdarabot a behajlított végekkel ábrázolja. Ez ábra alsó felén látható (al—al) vonal az 1. ábrán (a—a)-val jelölt bőrlapvég helyzetét mutatja a behajlítás 45 után. Az (i) és (k) szakgatott vonalak varróöltéseket jelentenek, melyek a behaj­lított (a—a) bőrlapvéget az (al—al) hely­zetben rögzítik meg. Az ilykép levarrt be­hajlítás által táska, gyufaszálak el- 50 helyezésére szolgáló gyufaszáltartó kelet­kezik. A 2. ábra felső részén a (g) bőrlapvég helyzete a behajlítás után látható. Ezt a (g) bőrlapvéget a (d) és (e) vonalak men- 55 tén varrás rögzíti meg, miáltal a (d) és (e) varratok közé eső rész tokot, iflZ'clZ dörzs­laptartót alkot, melybe az egyik vagy má­sik oldalon a forgalomban levő gyufa­dobozokról vett dörzslap tolandó be. A 60 dörzslaptartónak két (d) és (e) varrata közé esik az 1. ábrán már látható, hosszú­kás, téglányalakú nyílás, mely a dörzs­laptartóba tolt dörzslapnak dörzsfelületét — gyufagyújtáshoz alkalmasan— szaba- 65 don hagyja. Zsebben való hordásra a bőrből való zsebgyufatartó csukott állapotban a legal­kalmasabb. Csukott állapot áll elő, ha a két előző behajlítás és varrások után a 2. 70 ábra szerint, téglányalakot nyert bőrda­rab a (b—b) középvonal, mint hajlítási vonal mentén összehajlíttatik, úgy hogy az (A) és (B) sarkok egymást pontosan fedjék. 75 A 3. ábra a bőrből való zseb gyufatartót csukott állapotban ábrázolja. A bőr puha-

Next

/
Thumbnails
Contents