103459. lajstromszámú szabadalom • Berendezés többfázisú egyenirányítókkal táplált egyenáramú körök feszültségének szabályozására

Megjelent 1931. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jflEgg&L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103459. SZÁM. — VLI/G. OSZTÁLY. Berendezés töobfázisú egyenirányítókkal táplált egyenáramú körök feszültségének szabályozására. Siemens-Schuckert-Werke A.-G. Berlin-Siemensstadt és Gesellschaft m. b. H. für Oberbauforsclmiig- Berliu. A bejelentés napja 1930. évi május hó 23 ika. Németországi elsőbbsége 1929 évi november hó 12-ike. A találmány többfázisú egyenirányítók­kal, célszerűen többfázisú fényív egyen­irányítókkal táplált egyenáramú körök feszültségét szabályozó berendezés. 5 A találmány értelmében a szabályozást több seriesben kapcsolt fojtótekerccsel végezzük, melyek fázisszáma megfelel az egyenirányítók fázisszámának és amelyek az egyenirányító váltakozó áramú hoz 10 závezetéseibe vannak kapcsolva. A fojtó­tekercsek lehetnek, vagy a transf ormator primer tekercsei előtt, vagy a transíor­mator sekunder tekercsei és az egyen­irányító között elrendezve. A fojtótelker-15 esek egymástól függetlenül rövidre zár­hatók. Ha az egyenáramú körbein nagy induktivitásra kapcsolunk, adott esetben többfázisú fojtó tekercs alkalmazható, mely a fokozott bekapcsolási feszültséget 20 önműködően a kívánt állandó feszültségre fojtja. A rajz a találmány szerinti berendezés egy példáiként! kiviteli alakját mutatja, melynél (1) a főtransifoonmator, melynek 25 setkunder tekercsei és a (2) egyenirányító közé seriesben vannak kapcsolva a (3, 4) és (5) fojtótekercsek. A fojtótekercsek be­kapcsolására a (6, 7, 8) kapcsolók szolgái-Inak. A feszültség azáltal szabályozható. 30 hogy a (6—8) kapcsolókat nyitva, vagy zárva tartjuk. Ha pl. a (8) kapcsoló zárva van, a (6) és (7) kapcsolók pedig nyitva vannak, akkor az áramot a (3) és (4) te­kercsek fojtják. Ha nagy induktivitásokat kapcsolunk 35 be, altkor célszerűen (9) fojtótekercset is alkalmazhatunk, mely a fokozott bekap­csolási feszültséget önműködően a kívánt állandó feszültségre fojtja. Ez az utóbbi fojtótekercs tehát a fokozott bekapcsolási 40 feszültséget a terhelési áram jelenlétekor a kívánt állandó feszültségre fojtja. Ter­mészetesen nem szükséges, hogy a fojtó­tekercsek egyforma nagyok legyenek. A szabályozási fokozatok ugyanazon számát 45 kevés fojtótekerccsel is elérhetjük. Az xíj szabályozási berendezés különö­sen örvényárammal dolgozó vágányfékek­hez készült, amelyek nagy önindukcióval és 100 Ampécrenél nagyobb gerjesztő 50 áramerősséggel dolgoznak. Szabadalmi igények: 1. Berendezés többfázisú fényívegyenirá­nyítokkal táplált egyenáramú körök feszültségének szabályozására, jelle- 55 mezve több, az egyenirányító vál La­kozó áramú hozzávezetéseibe kapcsolt seriesben fekvő, a fázisoknak megfelelő számú fojtótekerccsel. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés 60 változata, azzal jellemezve, hogy a fojtó-

Next

/
Thumbnails
Contents