103453. lajstromszámú szabadalom • Elsütő berendezés lövegtalpas, irányzó fogantyús lőfegyverekhez

Megjelent 1931. évi november hó 2-án. MAGYAR KJBÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 103453. SZÁM. — XlX/b. OSZTÁLY. Elsütő berendezés lövegtalpas, irányzófogantyús lőfegyverekhez. Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Düsseldorf-Derendorf. A bejelentés napja 1930. évi október hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi május hó 28-ika. Lövegtalpas lőfegyvereknek, pl. géppus­káknak, amelyek kézi elforgatás céljából irányzófogantyúkkal vannak ellátva, ál­talában olyan elsütőberendezéseik vannak, 5 amelyeknek fogantyúrészei, azaz elcsat­tantói vagy ravaszai (Abzüge) azon kör­zeten belül fekszenek, amelyet a lövész az irányzófogantyút átfogó kezével elér. Emellett azonban az elcsattantok, mint 10 hosszúszárú, nagykiterjedésű emeltyűk, külön csapszegek körül elforgathatóan vannak ágyazva, amelyeknek a fegyver­tokban való megerősítése gyakran nehéz­ségekkel jár-15 A találmány az elcsattantó ágyazását egyszerűsíti, a lövés céljából való elsütést, különösen hosszabb ideig tartó lövéssoro­zatok esetén, a lövész keze számára ke­vésbbé fáradságossá teszi, mint amilyen 20 az eddigelé volt, és azt is lehetővé teszi, hogy az elcsattantónak könnyen kezelhető és előállítható alakot adjunk. A találmánjr szerint az elcsattantó az irányzófogantyú hossztengelye körül forgathatóan van 25 ágyazva. Az elcsattantót az elsütő ujj szá­mára nyomólemezes emeltyű formájában képezhetjük ki, vagy lehet az egyszerű, felületén célszerűen érdesített gyűrű, amelyet a lövész az irányzófogantyút át-30 fogó kezének ujjaival egyidejűleg átfogni ós a lövés leadás céljából forgatni képes. Vagy pedig a lőfegyveren maga az irányzó­fogantyú van hossztengelye körül forgat­hatóan ágyazva és annak az elsütőberen-35 dezésbe benyúló tagja van; ilyen módon az irányzófogantyú egyszersmind elcsat­tantó is. A rajz a találmány vízszintes irányzó­fogantyús lőfegyveren alkalmazott foga­natosítási példáját mutatja. Az 40 1. ábra a fegyver hátsó részének hossz­metszete oldalról nézve, a 2. ábra. pedig felülről nézve. Az (a) fegyvertokban az azon vízszintes harántirányban keresztültolt hengeies (b) 45 csap van megerősítve, amely csap mind­két végén a helytállóan hozzáerősített, hengeres (bl) kézi fogantyúkat hordja. A (b) csapon, a (bl) fogantyúk és a tok falai között, a forgathatóan ágyazott (c) gyűrűk 50 ölnek, amelyek a tok oldalfalainak (al) kivágásain át (cl) orrok útján azon kör-Ketbe nyúlnak, amelyen belül az ütőkészü­íéket rögzítő (d) elsütő kilincs elforgat­ható. A (c) gyűrűk, amelyeknek felülete a 55 jó fogás céljából érdesített lehet, ilyen módon az elcsattantókat képezik, amelye­ket a lövész az irányzófogantyúkat átfogó kezével elforgathat és amelyek elfordul­ván, a (d) elsütőkilincs lenyomása útján a 60 fegyver ütőberendezését kiváltják. Az írányzófogantyúk (b) tengelye körül el­helyezett (e) csavarrugók, amelyeknek egyik vége a (b) tengelyen, másik vége pedig a (c) gyűrűkön van megerősítve, az 65 utóbbiakat ismét kiindulási helyzetükbe visszaforgatják. Szabadalmi igények: 1. Elsiitőberendezés lövegtalpas, irányzó­fogantyús lőfegyverekhez, azzal jelle- 70 mezve, hogy az elsütőberendezés fo­gantyúrésze (az elcsattantó), amely a

Next

/
Thumbnails
Contents