103443. lajstromszámú szabadalom • Hajgöndörítő készülék

Megjelent 1931. évi november bő 2-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103443. SZÁM. — III/l). OSZTÁLY. Haj göndörítő készülék. Gaál Sándor hölg-yfodrász Budapest. A bejelentés napja 1930. évi április hó 24-ike. A találmány készülék, melynek} segé­lyével a haj akár spirális, akár pedig la­pos hullámdkba göndöríthető. A készülék előnye, hogy igen egyszerű szerkezetű, 5 könnyen kezelhető és vele a göndörítés aránylag rövid idő alatt elvégezhető. A találmány a, csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában van fel­tüntetve és pedig, az 10 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra a készülék felűlnózete, a 3. ábra pedig a készülék metszete, a 2-ábra A—B vonala mentén. A készülék két, egymásbatolható és egy-15 másban elforgatható (a, b) csőből áll, me­lyeknek palástján egy-egy hosszirányú (c, d) nyílás van vágva. A külső (a) cső a fél­hüvely alakú (f) ágyazatban van helyt­állóan megerősítve, mely az elektromos 20 hevítőtestet tartalmazzia és amelyhez a (g) elektromos vezeték csatlakozik. Az (a) eső (h) homloklapján, vagy mindkét cső homloklapján (i) furat van, mely a cső­ben levő gőz kibocsájtására szolgál. Az 25 (a) csőbe tolt (b) cső, az (a) esőben oly helyzetbe forgatható, hogy a két csőnek (c, d) hossznyílása egymást fedi (2. ábra). A készüléket a következőképen használ­juk: A göndörítendő hajat ismert módon megnedvesítj ük és lapos, vagy spirális 30 hullámban felcsavarjuk a tartópál cár a ós aztán behelyezzük a (b) cső belsejébe, a csövet pedig betoljuk az (a) csőbe. Ezután a (b) csövet elforgatjuk az (a) csőbem, úgy hogy a (h) cső fala az (a) cső nyílását el- 35 takarja, vagyis az (a, b) cső bezáródik. Most bekapcsoljuk az elektromos áramot, miáltal az (f) hüvelyben levő mélegítő­test, az (a, b) csöveket felmelegíti, úgy hogy a csőben levő nedves hajhullámok 40 kigőzölődnek. A gőz, az (i) furaton át tá­vozik el a csövek belsejéből. A gőzölés megtörténte után a (b) csövet kihúzzuk az (a) csőből és a hajat a (b) csőből kiemel­jük. A kigőzölt haj megtart ja most már 45 göndör alakját. Szabadalmi igény: Hajgöndörítőkésizülék, jellemezve két egy­másba tolható és egymásban el forgat ható esővel, melyeiknek palástján hossz- 50 irányú nyílás van vágva és amelyek közül a külső cső, elektromos hevítő­testet tartalmazó ágyazatban van meg­erősítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents