103395. lajstromszámú szabadalom • Ruhakefe

• Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI fflRn SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103395. SZÁM. — XX/e. OSZTÁLY. Ruhakefe. Silber Leo kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi április hó 3-ika. Az eddigi ruhakeféknél a keféknek csak egyik oldalán voltak sörték, ami a kezelést nehézkessé tette, minthogy az ily kefékkel az ember saját magát nem 5 tudta lekefélni, mert a kefe sörtéivel nem érte el a ruha hátsó részét. E hát­rány kiküszöbölődik a találmány sze­rinti ruhakefe alkalmazásánál, mellyel a testünkön levő ruha minden részét ké-10 nyelmesen elérjük. A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakja van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a ruhakefe elölnézete, a L5 '2. ábra a ruhakefe oldalnézete, a 3. ábra pedig a ruhakefe felülnézete. Az (a) kefesörték a kétrét hajtott és két végén közös (b) fogantyúba befogott (c) drótvázhoz vannak erősítve, amelytől !0 mindem irányban elállanak. A kétrét haj­tott (c) drótvázzal körülzárt tér, a (d) drótvázhoz erősített (f) sörtékkel van ki­töltve, mely drótváznak egyik vége a (b) fogantyúba van befogva, másik vége pe­dig a (c) drótvázhoz van erősítve. Mint- 25 hogy a sörték a drótváztól minden irány­ban elállanak, a kefének minden oldala sörtefelület és így nem kell a kefét egy bizonyos helyzetben tartani a kefélésnél. Ezáltal a kezelés igen kényelmessé válik 30 és a testünkön levő ruha minden részét könnyen elérjük a kefével. Szabadalmi igények: 1. Ruhakefe, azzal jellemezve, hogy a kefesörték, kétrét hajtott és két végén 35 közös fogantyúba befogott drótváz­hoz vannak úgy erősítve, hogy a drót­váztól minden irányban elállanak. 2. Az 1. igényben védett ruhakefe kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a 40 kétrét hajtott drót vázzal körülzárt tér ugyancsak kefesörtékkel van ki­töltve, melyek, egyik végével a fo­gantyúba befogott, másik végével pe­dig a kétrét hajtott drótv'ázhoz kap- 45 csolt tartódróthoz vannak erősítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents