103386. lajstromszámú szabadalom • Láncos kút

• Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103386. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Láncos kút. Juhász Ferenc gépészkovácsmester Pécs. A bejelentés napja 1930. évi március hó 27 ike. A találmány láncos kút, melynek az eddig ismertekkel szemben az az előnye, hogy a lánc nem -csúszhat el a tartódo­bon iés elkopott láncszemei bármikor 5 könnyen kicserélhetők, továbbá, hogy a víz emelése, az emelőesőben minimális veszteséggel történik, végül pedig, hogy a lánc, illetve a rajtuk levő emelőlapok az emelőcsőben könnyein és megszorulás LO nélkül mozgathatók. A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában vain feltün­tetve és pedig a,z 1. ábra a láncos kút oldalnézete és .5 részben függélyes metszete, a 2. ábra a lánolapra erősített emelőlap metszete, a 3. ábra egy láncszem és a rajta levő emelőlap távlati képe, a 0 4. ábra pedig a lánetartódob távlati képe. A lánctartódabot az (a) lemeztárcsák alkotják, melyeket a kerületük mentén elrendezett, szögletes keresztmetszetű (b) 5 csaprudak kötnek egymással össze. A (b) csaprudak (c) orrnyúlvánnyal vannak ellátva, melyek a dobon átvetett láncsze­meibe nyúlnak, Eg'y-egy láncszem, a gömbvasból készült és csuklósan egymás-0 hoz kapcsolt (d, f) tagokból van összetéve. Két-két láncszem közé egy-egy (g) össze­kötőcsap van iktatva, melyeknek kam­pós végei a láncszemre rá vannak ková­csolva. A i(g) összekötőesapokra a gumi­éi ból, vagy (fémbetéttel merevített gumiból készült, ikörtárcsaalakiú i(h) emelőlap van ráhúzva, melyet alulról és felülről az (i, j) alátétlemez fog közre. - Az (i) . alátétle­mez felfekvőfelülete sík, a (j) lemezé pe­dig gyengén domború. A (j) lemez fölött, 40 a felcsúszás megakadályozására szolgáló (k) sasszeg van a i(g) összekötőcsapon át­dugva. A (h) emelőtárcsák átmérője egyenlő a,z (m) emelőeső belső átmérőjé­vel. 45 Az (a) dob forgatásakor, a i(b) rudak (c) orrnyúlvámyai belékapaszkodnak a dobon átvetett lánc szemeibe és a láncot magukkal forgatják. Az emeilkedő lánc­ágnak (h) emelőlapjai az (m) csőben sí- 50 múlnak az cső falához ós a fölöttük levő vizet fölemelik az ((n) kifolyóba. Mint­hogy a (h) emelőlapok egyben tömítőtár­csa gyanánt is szerepelnek, emelés közben minimális vízveszteség keletkezik. A gu- 55 milapok, rugalmasságuknál fogva, nem szorulhatnak be a csőbe, nagy ellenállást nem képeznek, amellett pedig a láncot az elcsavarodási ól megvédik. Ha egy lánc­szem elkopik, a (g) összekötőcsap kampós 60 végének felnyitásával az illető szem a láncról eltávolítható. Szabadalmi igény: Láncos kút, azzal jellemezve, hogy lánc­tartódobja két lemeztárcsából és azo- 65 kat egymással összekötő, a kerületük mentén elrendezett csaprudakból áll, mely rudak orrnyúIvánnyal vannak ellátva, továbbá, hogy a lánc két-két láncszeme közé, egy-egy csuklósan a 70 láncszemekhez erősített összekötőcsap van iktatva és erre egy-egy, a víz­eniielőcső belső átmérőjével azonos át­mérőjű, gumiból, vagy fémbetétes gu­miból készült, körtárcsaalakú emelő- 75 lap van ráhúzva és azon rögzítve. I rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents