103345. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikailag aktív fenilpropanolmetilaminek előállítására

Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103345. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás optikailag aktív fenilpropanolmetilaminek előállítására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1930. évi jnnius hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi julius hó 19-ike. Azt találtuk, hogy a gyógyászatilag igen fontos 1-fenilpropanolmetilamint, mely a természetes efedrinnel azonos, kiváló termelési hányaddal könnyen 5 kaphatjuk meg, ha szintetikusan előállí­tott d,l-fenilpropanolmetilaminbázis mo­lekuláris mennyiségét etilalkoholos ol­datban alkalmas hőmérsékleten d-borkő­sav molekuláris mennyiségével hozzuk 10 össze. Etilalkohol helyett egyéb oldószert, mint pl. propilalkoholt, stb. és vizet is használhatunk. Az etilalkoholos oldatból először az alkoholban nehezebben old­ható d-fenilpropanolmetilamin-d-bitarta-15 rát kristályosodik ki majdnem teljesen, míg az 1-fenilpropanolmetilamin-d-bitar­tarát oldatban marad. A szűrletből szo­kásos módon leválasztott bázis balra forgat és petroléterben, benzinben, lig-20 roinban, ciklohexánban, vagy hasonlóan ható oldószerekben való kifőzéssel vagy átkristályosítással szabadítható meg a hozzákeveredett racém bázistól, mely a felsorolt oldószerekben nehezen oldódik. 25 Ily módon könnyen sikerül a gyógyá­szatilag értékes 1-fenilpropanolmetila mint jó termelési hányaddal megkap­nunk anélkül, hogy a drágább 1-borkősa­vat alkalmaznánk. 30 A kristályosodott d-fenilpropanolme­tijtamin-d-bitartarátból kapott >. bázis jobbra forgat és a fentebb megadott mó­don kezelhető tovább. Példák: 1. 100 g d,l-fenilpropanolmetilaminbá- 35 zist 300 cm3 etialkoholban oldunk és 91 g d-borkősavat adunk hozzá. Oldás után rövid ideig gőzfürdőn melegítjük. Kihű­lés után a d-fenilpropanolmetilamon-d-bi­tartarát kristályosodik ki, melyet jól le- 40 szívatunk és etilalkoholból átkristályosí­tunk. Olvadáspont: 145—146°. Az egyesí­tett anyalúgokat vákuumban megszaba­dítjuk az etilalkoholtól és a bázisokat le­választjuk belőlük. A bázisokat azután 45 petroléterrel, benzinnel, ligroinnal vagy ciklohexánnal kifőzzük vagy átkristályo­sítjuk, miközben a felsorolt oldószerekben nehezen oldható d,l-fenilpropanolmetila­minbázis nem oldódik, illetve elválik, 50 míg az 1-fenilpropanolmetilamin-bázis ol­datban marad. A petroléter lepárlása után a sósavas sót állítjuk elő, mely etil­alkoholból való átkristályosítás után 216—217°-on olvad. A sósavas só spéci- 55 fikus forgatása |a]D=—35,3°. A sósavas sóból leválasztott bázis 40°-on olvad. 2. 100 g d, l-fenilpropanolmetilaminbázist és 91 g borkősavat 300 g vízben oldunk és 1 óra hosszat gőzfürdőn melegítünk. 60 Ezután a vizet vákuumban teljesen lepá­roljuk és a maradékot 300 cm3 etialkohol­ban melegben oldjuk. Kihűlés után a d-fenilpropanolmetilamin-d-bitratarát kristályosodik ki. A további feldolgozás 65

Next

/
Thumbnails
Contents