103300. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műanyagból készült steril használati cikkek és steril műmasszák előállítására

Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 103300. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás műanyagból készült steril használati cikkek és steril műmasszák előállítására. Dr. Takács György magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi február hó 26 ika. A találmány eljárás műanyagoknak, pl. a forgalomban lévő különböző celluloid­anyagoknak, fenolgyanta alapú bakelit vagy galalitszerű műanyagoknak stb. ste-5 rillé tételére. Ezt úgy érjük el, hogy vala­mely fertőtlenítő szert, pl. jódot a masz­szába rögzítve egyenletesen elosztunk. Ebből az anyagból készült fésűk, fogkefe­nyelek, szappantartók, fogvájók, szivar-10 szipkák, irrigátorcsövek, orvosi műsze­rek, hőmérőtokok és mind oly használati cikkek, amelyekkel az ember közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe jut, sterilek maradnak, úgy hogy ezek felületére ke-15 rült baktériumok a legrövidebb idő alatt elpusztulnak. Az eljárás abban van, hogy az oldósze­reinek jelenléte folytán még folyékony vagy poralakú műanyagba poralakú jódot 20 adagolunk, majd jól összekeverjük és az­után a műanyagot ismert módon állítjuk elő. A folyékony anyagokból készült és az oldószereinek eltávozása után megszilár­dult műmasszából lemezeket, rudakat, csö-25 veket stb., míg a poralakú masszából is­mert módon a használati cikkeket sajtolás útján állítjuk elő. Az eljárás egy gyakorlati példája: 70 súlyrósz folyékony vagy poralakú műmasszához 54—30 súlyrész porrátört 30 jódot keverünk és e keverékből ismert módon a műmasszát állítjuk elő. E nyers­anyagból félgyártmányokat vagy kész használati cikkeket állítunk elő: Szabadalmi igények: 35 1. Eljárás műanyagból készült steril hasz­nálati tárgyak és steril műmasszák elő­állítására, azzal jellemezve, hogy a fo­lyékony vagy poralakú műmasszához poralakú jódot keverünk és azután az 40 ismert módon tovább feldolgozott mű­masszából félgyártmányokat, pl. leme­zeket, rudakat, csöveket és ezekből használati cikkeket, vagy a műanyag­ból közvetlenül, pl. sajtolás útján hasz- 45 nálati cikkeket állítunk elő. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás egy fo­ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy 70 súlyrész folyékony vagy por­alakú műmasszához H—30 súlyrész 50 poralakú jódot keverünk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents