103258. lajstromszámú szabadalom • Drótküllős járműkerék

Megjelent 1931. évi augusztus lió 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103258. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Drótküllős járműkerék. Stielil Frigyes oki. mérnök Ohligs. Pótszabadalom a 101220. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi november hó 5-ike. Németországi elsöbbbéye 1929. évi január hó 14-ike. A törzsszabadalom különböző síkokban fekvő két küllőcsoporttal ellátott drótkül­lős járműkerekekre vonatkozik, melyeknél e két küllőcsoport küllőinek belső vége 5 olyan két gyűrűn van megerősítve, mely gyűrűk tengelyirányban egymáshoz ké­pest eltolhatóan ülnek a kerékagyon. A jelen találmány szerint e két gyűrűt úgy szerkesztjük, hogy egymást túlfedik, mi-10 mellett a külső gyűrű a kerékagy külső liomokíelületére illeszkedik. Ily módon kívülről zártnak látszó kerékagy jön létre, mely az. egész kerék ellenállóképességét fokozza. 15 Az ide mellékelt rajz 1. ábráján a találmánynak foganatosí­tási példája hossz- ós 2. ábráján a kerékagy külső vége köze­lében vezetett keresztmetszetben van be-20 mutatva. Itt is (a) és (c) jelöli a két kül­lőcsoportot, (h) a tulajdonképpeni kerék­agyat, (d) a belső, (b) a külső gyűrűt és (f) a megerősítő csavarokat. 25 A (h) kerékagy karimáján az (f) csava­rokkal megerősített, belső (d) gyűrű itt annyira meg van hoszabbítva, hogy a ke­rékagy mellső vége közelében a külső (b) gyűrűbe nyúlik be, mely utóbbi süveg-30 szerű alakú és a kerékagy mellső hom­loklapjára fekszik. A levehető keréktest felillesztése előtt a (d) és (b) gyűrűt úgy toljuk egymásba, hogy akkor, amikor a (b) gyűrű már a (h) kerékagy homloklapjára fekszik, a (d) 35 gyűrű még kis távolságban legyen a (h) kerékagy karimájától. Ha most az (f) csa­varokat meghúzzuk, akkor a (d) gyűrű, a küllők megfeszítése közben, a (b) gyűrű­ből bizonyos mértékben kitolódk, amíg a 40 (d) gyűrű szorosan ráfekszik a kerékagy karimájára és ezzel a kereket megfeszíti. A (b) ós (d) gyűrű egymást érintő felü­letét célszerűen úgy készítjük, hogy e két gyűrű egymáson el ne foroghasson. Tör- 45 ténhetik ez pl. úgy, hogy a gyűrűk egy­mást érintő felületét hosszirányú fogazat­tal látjuk el, amint ez a 2. ábrán kereszt­metszetben látható. A kerék forgásakor azután a forgó mozgást a (d) gyűrűről ez 50 a fogazat közvetlenül viszi át a (b) gyű­rűre, míg különben ezt a forgó mozgást, kerülő úton, a küllők vinnék át arra, ami ezeket kedvezőtlenül venné igénybe. Hogy a (d) gyűrű a (b) gyűrűt magával vihesse, 55 természetesen bármilyen más olyan esz­közt is használhatunk, mely a két gyűrű­nek egymáshoz képest tengelyirányban való eltolódását nem gátolja. Szabadalmi igények: 60 1. A 101220. sz. szabadalom 1. és 2. igény­pontjában védett, drótküllős járműke­rék foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a két gyűrű tengelyirány-

Next

/
Thumbnails
Contents