103246. lajstromszámú szabadalom • Kézi seprőgép, kicserélhető seprőkkel

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 103246. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Kézi seprőgép, kicserélhető seprőkkel. Jánosik János gépkezelő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 16-ika. A találmány szerinti kézi üzemű seprő­gép, egyszerű és olcsó szerkezeténél fogva, minden háizk örüli sepregetésii munkát gyorsan végez anélkül, hogy a seprőgépet 5 tologató egyén különösebb erőkifejtést vé­gezne. A találmány lényege abban áll, hogy a járókerékről hajtott kefehenger a járókerék előtt van elrendezve s e mellett a kefék betétek útján vannak a kefehen-10 gerbe helyezve s így könnyen cserélhetők, ami a (seprőgép gazdaságosságát nagyban emeli. A csatolt rajz a gép egy példafcénti .megoldását tünteti fel és pedig az 15 1. ábrán oldalnézetben, míg a 2. ábrán a seprőhenger metszetben, beté­tek nélkül látható. Az (1) járókéi1 éikpár (2) tengelyére, két­oldalt egy-egy (3) tartókar van lazán fel-20 helyezve, amely a tartókarok másik végé­ben az (5) seprőhenger (4) tengelye van csapágyazva. A seprőhenger (7) seprői a hengertestben alkalmazott (6) vályúkban vannak megerősítve s így könnyen cserél -25 hetők. A hajtás a (10, 8) lánckerekek s a (9) lánc útiján történik. A seprőhengernek kézzel Való előre tolhatása céljáéból a (2) tengelyre még a (11) tolókarok vannak szerelve, melybe a (12) fogantyú van erő­sítve. A (3) tartókarok az ívalaikú (13) 30 pyulvánnyal vannak felszerelve, ntólyek a |14) állító lyukakkal s a (15) állítócsavar­ral vannak ellátva. Ha az (5) seprőhengert üzemen kívüli helyzetbe emeljük, e hely­zetében a (15) csavarral rögzíthetjük. 35 Szabadalmi igények: 1. Kézi seprőgép, azzal jellemezve, hogy kézzel tolható járókerékpár tengelyére tartókaron csapágyazott seprőhenger van lazán felhelyezve s a járó kerék- 40 pár tengelyén elrendezett lánckerék a seprőhenger (4) tengelyén levő láncke­rékkel hajtólánc útján áll összekötte­tésben, óni mellett a seprőhenger keféi, a seprőhengeren alkalmazott vályúk- 45 ban, kiese rélhetően vannak megerő­sítve. 2. Az 1. alatt védett, kézi seprőgép meg­oldási alakja, azzal jellemezve, hogy a seprőhengernek megemelhetésére, en- 50 nek tartókarján, ívalakú nyúlvány van alkalmazva s ez utóbbi a rögzítőcsava­rok felvételére szolgáló nyílásokkal van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. Fallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents