103224. lajstromszámú szabadalom • Iróngyártó gép

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103224. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Iróngyártó gép. The American Crayon Company cég1 Sandusky (Ohio, É. A. E. ÁO, mint Charles J. Dániel sanduskyi (Ohio, E. A. E. Á.) lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 31-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1927. évi augusztus hó 31-ike. A találmány bizonyos javításokra vo­natkozik iróngyártó gépeken és különö­sen az irón testének, félig plasztikus álla­potban, az ólom, grafit vagy hasonló mag 5 körül való komprimálására és képezésére való készüléken. Javításaink főtárgya és célja a fentírt célra eddig használt gépek szerkezetének lényegében való egyszerűsbítése és 10 amennyiben itt eszközökről van gondos­kodva, az ólom- (grafit-)magnak és az iróntestet alkotó anyagkompoziciónak egyidejűleg való táplálására egy kompri­máló és képző (alakító) matricán 15 keresztül. Másik célja a találmánynak ilyen gép­nek eszközökkel való ellátása az alakító matricának levehetően való szerelésére és tartására, úgy hogy a géppel bárminő 20 számú, különböző keresztmetszetű irón állítható elő. A találmánynak egyik célszerű meg­valósítására vízszintesen elhelyezett, hen­geres kamra elrendezését javasoljuk, 25 melybe a félig plasztikus anyagkompozi­ciónak maggal ellátott előformált tuskója illeszthető be, továbbá eszközökét az ala­kító matricának az említett kamra egyik végén levehetően való szerelésére az 80 ólommag vezetésére való csővel együtt, mely mag tengelyirányban keresztül nyúlik a kamrán, valamint a géperővel működtetett eszközökét a félig plasztikus anyagnak, az említett kamrában, nyomás 85 alatt, az alakító matricán való keresztül­szorítására és az említett anyagnak az ólommag körül szorosan való komprimá­lására. amidőn az keresztülmozog a matricán. A fentírt és egyéb, szem előtt tartott 40 célok megvalósításával a találmány a ja­vított iróngyártó gépben és e gép külön­böző részeinek alakjában, szerkezetében és viszonylagos elrendezésében áll, amint az itt alább részletesebben ismertetve, a 45 mellékelt rajzon feltüntetve és azután az idefüggesztett igénypontokban megteste­sítve van. A rajzon, melyen a találmány egyik megvalósítását tüntettük fel és melyen 50 hasonló hivatkozási jelek, a különböző nézetekben, egymásnak megfelelő része­ket jelölnek, az 1. ábra oldalnézet, részben metszetben, mely a jelen javítások egyik megvalósí- 55 tását ábrázolja, a 2. ábra a gép kieresztő végének na­gyobb léptékű, eltört oldalnézete, a 3. ábra részlet-oldalnézet, részben met­szetben, mely a félig plasztikus fapépnek 60 vagy más anyagkompoziciónak tuskóját ábrázolja, a 4. ábra a gép kieresztő vége előtt lévő, a matricát tartó fedélnek részlet-metszete, végül az 65 5. ábra keresztirányú metszet az 1. ábra (5—5) vonala szerint. A rajzon szemlétetés céljából, egy (5) öntött fémhengert tüntettünk fel, mely tetszőleges kívánt befogadóképességű le- 70 het és végeinek egyikén, egy villás (U-alakú) (6) állványnak vagy lábnak egyik oldalához van alkalmasan rög­zítve, mimellett az említett henger másik

Next

/
Thumbnails
Contents