103217. lajstromszámú szabadalom • Berendezés autóellenzőüveg tisztántartására

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 103217. SZÁM. — XXn/2. OSZTÁLY. Berendezés autóellenzőüveg tisztántartására. , -Török Angélia szellemi szükségmunkásnő Budapest. A bejelentés najga 1930. évi március hó 24 ike. Ismereteseik azon hátrányok, melyek az autóellenzőüvegmek időnkénti elhomályo­sodásából származnak s melynek leküzdé­sére eddig megfelelő berendezés nem volt. 5 A találmány egy oly berendelés, mely­nek segítségével az ellenzőüveget menet közben is akárhányszor tisztíthatjuk, anélkül, hogy az autóvezetéstől figyel­münket elterelné. A találmány lényegé-10 ben abban áll, hogy az ellenzőüveg szé­leim köröskörül vékony gázcsöveket al­kalmazunk, melyeknek apró fúvónyílásai vannak. Ezen gázcsövekbe nyomás alatt meleg levegőt vezetünk, mely ily módon 15 az üvegfelületet tisztára fújja s egy­szersmind szárítja is. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy példakénti kivitelét mutatja. Az (1) kerethez van erősítve (3) kap-20 csok útján a (4) gázcső, mely a (7) gömb­csuklója útján a (8) hajlékony cső segít­ségével a motorházban elrendezett s cél­szerűen a kipuffogó gázát sűrítő kis kompresszorral áll összeköttetésiben. A meleg levegő a (6) fúvónyílásokon keresz- 25 tül a (2) üveglapot tisztára fújja, vala­hányszor egy elzárható szeleppel a leve­gőnek utat engedünk. Emellett pl. alkal­mazhatunk (11) rúgóhatás ellenében len­gethető (5) gázcsövet is, melynek lenge- 30 tését pl. a (7) csuklónál alkalmazott zsi­nórkerék s (9) zsinór útján a (10) pedállal eszközölhetjük. Szabadalmi igények: 1. Berendezés autóellenzőüveg tisztántar- 35 tására, jellemezve az üveg széleinél kö­rülfutó s a motorházban elrendezett kis kompresszorral összeköttetésben álló s fúvónyílásos gázcsővezetékkel. 2. Az 1. alatt igényelt berendezés egy fo- 40 ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a gázcső lengethetően van az üveg szélén elrendezve s Jengetésére a gázcső gömbcsuklóján alkalmazott zsmórkerék és ezzel összeköttetésben 45 álló pedál van elrendezve. 1 rajzlap melléklettel. Ptillas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents