103213. lajstromszámú szabadalom • Pohárkészlet

Megjelent 1931. évi augusztus Iió 1 7-én. MAGVAK KII? A LY! SZAB A DALIN ItfRrtS.ÍG SZABADALMI LEIRAS 103213. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Pohárkészlet. S. Rcicli & Co. Glasfabrikanten cég* Wien. A bejelentés napja 1930. évi december hó 22-ike. A találmány palackból és a hozzátar­tozó poharakból álló készletre vonatkozik és lényege az, hogy a poharak felfekvési és tartófelületei az üveg anyagából van­ö nak. Ezáltal külön pohártartó- és rögzítő­szerkezet feleslegessé válik. A rajz a találmány példaképem megol­dási alakját szemlélteti. Az 1. és 2. ábrák a pohárkészlet oldalnéze-10 tét tüntetik fel, behelyezett poharakkal, illetve anélkül. A 3. és 4. ábrák a hozzátartozó felülnéze­tek. A készlet a tetszőleges alakú (1) iiveg-15 palackból, pl. likőrpalackból áll, mely pa­lack vállának falvastagsága nagyobb a palack egyéb részeinek falvastagságánál. A (2) vállon a palack nyakát koncentri­kusan körülvevő kör kerületén fekvő (3) 20 öblök vannak. A (3) öblök vagy teljesen a (2) váll hú­sában fekszenek, amikor is zárt körala­kúak, vagy pedig a palack felülete felé nyitottak. Ez utóbbi esetben a húsban 25 fekvő öbölfal 180°-nál nagyobb központi szöget zár be, miáltal az öblökben elhelye­zett (4) poharak oldalirányú elmozgás és kiesés ellen védettek. A kifelé nyitott (3) öblökben fekvő (4) poharak egész felülete 30 oldalt látható és így nem csupán tartal­muk ellenőrizhető, hanem egyúttal a po­harak esetleges dekoratív kiképzése is tetszetősen hat. A (4) poharaknak vastag feneke van; a fenókvastagság előnyösen nagyobb a pa- 35 lack (2) vállának magasságánál, úgy, hogy a poharakra ható oldalirányú erő a poharak vékony köpenyfalát nem repeszt­heti széjjel, mert mindig csak az egységes tömeget alkotó, vastag pohárfenék juthat 40 az öbölfalakkal érintkezésbe. A talál­mány feleslegessé tesz mindennemű po­hárvivő szerkezetet, tehát nincs szükség ,a palackra ráhelyezendő vagy vele egyébként összekötendő tartóvázra. 4 5 Szabadalmi igények: 1. Palackból és poharakból álló pohár­készlet, jellemezve a poharaknak a pa­lack anyagából létesített felfekvési, illetve tartófelületeivel. 50 2. Az 1. igényben védett pohárkészlet ki­viteli alakja, jellemezve a (2) palack vállának a poharak befogadására való (3) öbleivel. 3. Az 1. és 2. igényben védett palack kivi- 55 teli alakja, melyet a palack vállának a palack egyéb felületeinél vastagabb fala jellemez. 4. Az 1—3. igényben védett pohárkészlet kiviteli alakja, melyet a palack nya- 60 kával koncentrikus körkerüíletén fekvő (3) öblök jellemeznek. 5. Az 1—4. igényben védett üvegkészlet kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a (3) öblök alakja zárt kör. 65

Next

/
Thumbnails
Contents