103184. lajstromszámú szabadalom • Fedő elektromos akkumulátorok edényeihez

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103184. SZÁM. — VII/l. OSZTÁLY. Fedő elektromos akkumulátorok edényeihez. Accnmulatoren-Falbrik A.-G. cég- Berlin. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi december hó 24-ike. A találmány elektromos akkumulátor­edényeknek tömítettem vagy nagyjában tölmítetten z-áró fedőire vonatkozik, me­lyeknek a töltésnél képződő gázt elve-5 zeitő áttörésük Van. A találmány lényege, hogy a fedőnek, az, edény fala felé néző, alsó felülete fel­felé, a gázelvezető áttörések felé ívelt. Ezen elrendezés folytán a gázsok az edény-10 hői akadálytalanul kiáramolhatnak anél­kül, hogy a fedő alatt összegyűlhetnének. A rajz a találmány szerinti fedőnek példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti, az akkumulátor felső részén át vett függé­lyes metszetben. 15 (a) az, akkuin u lá toré cl én y, (b) a tömí­tett,en záró fedő, (c) a fedőbe behelyezett dugó, melynek áttörésein a gázokat ki­áramoltató áttörések vannak. A fedő alsó oldala a (d) vonal szerint íveit. 20 Szabadalmi igény: sFedő el ekt r ólmos akkumulláltoredények­hez, melyet az jellemez, hogy az alsó oldala felfelé, a gázelvezető áttörések felé ívelt. 25 1 rajzlap melléklettel. Pallas .Byomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents