103156. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tüzelőanyagok elgázosítására

— 2 — zetésére való, de bevezethetünk a (k) csa­pon át erősen dúsított oxigéntartalmú levegőt is. Ha tiszta .oxigént használunk, ezt nem vezetjük szakadatlan áramban a 5 generátorba és mindegyik munkaszakasz első harmadán az 1250 C° körül izzó szén hőtárolóként működik, amely a még szük­séges hőmennyiséget adja. Csak amikor ez a tartalék hőmennyiség kihasználta­tó tott, válik szükségessé az oxigén beveze­tése, mert ha ezt elmulasztjuk, a gáz­áramlások megfordítása utáni első per­cekben a generátor túlhevül. Ezért mind­két generátort az (m'), illetőleg (m") ké-15 szülékkel látjuk el, melyek lehetővé te­szik az izzó szén hőmérsékletének ellen­őrzését, mivel e készülékek az (o'), ille­tőleg (o") oxigénbebocsájtó szelepeket ve­zérlik olykép, hogy azokat csak akkor 20 nyitják ki, mikor a generátor alsó részé­ben a hőmérséklet kb. 800 C° alá esett. E készülékek a hármas furatú (p) csappal állanak működő kapcsolatban, amely a gázok és a vízgőz áramlási irányát meg-25 fordító többi csappal áll kapcsolatban azon célból, hogy az oxigén beáramlását megszakítsa az (o'), illetőleg (o") szabá­lyozó csapok egyike révén, amely azzal a generátorral áll kapcsolatban, melyet a kilépő gázok melegítenek. 31 Mindeffvik munkaszakasz 5—10 percig tart, mely időtartam végén a gázok áram­lásainak irányát megfordítjuk. Ezen meg­fordítás önműködően jön létre a (C) szer­vomotor révén, melyet sűrített levegő 31 hajt. A vízgőzt az (f) vagy (f") helyen vezetjük be a (g') vagy (g") szelepeken át, melyek fölváltva működnek. A kelet­kezett gáz váltakozva a (b'), illetőleg (b") helyen távozik el. H Szabadalmi igény: Eljárás tüzelőanyagoknak vízgőzzel és le­vegővel vagy többé vagy kevésbbé tiszta oxigénnel való elgázosítására, két darab alsó részükön összekötött 4i gázgenerátorban, melyre az jellemző, hogy a vízgőzt váltakozva az egyik vagy a másik generátorba vezetjük annak felső részén és a fejlődött gázt a másik generátor felső részénél elve- 5( zenjük, míg az alsó részbe levegőt vagy tiszta oxigént vagy dúsított oxi­gén-tartalmú levegőt vezetünk, még pedig állandó áramban vagy szaka­szosan. 5? 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents