103106. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tűzálló és vízhatlan szövetek előállítására

Megjelent 1931. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103106. SZÁM. — XlV/e. OSZTÁLY. Eljárás tűzálló és vízhatlan szövetek előállítására. I)r. Fuchs Frigyes vegryész Szeged. A bejelentés napja .1928. évi december hó 21-ike. A találmány eljárás tűzálló és vízhatlan anyag, illetve szövet előállítására, amely­nél a legfontosabb az, hogy a szövet haj­lékonysága ezen eljárás által nem szenved. 5 A legtöbb rostos anyag, mint pl. a nö­vényi rostok, könnyen éghetők, éppúgy, mint a vízhatlanításhoz használt anyagok, mint a viasz, paraffin, zsírsavas sók. A találmány lényege az, hogy egy víz-10 hatlan réteget egy nehezen gyulladó réteg­. gel vonunk be, de lehet a vízhatlanító anyaggal a rostokat átitatni is, amikor a tűzálló réteg egy erre helyezett meggyujt­hatatlan hártyából, pl. kovasav, agyag-15 földből állhat. Egy folytonos összefüggő réteg helyett lehet nem összefüggő részecskéket is, mint pl. asbestlapocskákat, csillámport, kaolint, kovatörmeléket alkalmazni, mert össze-20 függő folytonos réteg nélkül is elegendő tűzbiztonságot lehet elérni anélkül, hogy ez a szövet hajlékonyságát befolyásolná. .Ebben az esetben lehet tűzben olvadó anyagokat is, mint üvegport, fémport, vagy 25 hasonlókat alkalmazni, amelyek ezenfelül erős hevítésnél nitrogént, szénsavat, víz­gőzt stb. adnak le. Lehet porózus anyago­kat is, mint pl. kovatörmeléket alkalmazni, amelyek ilyen gázfejlesztő anyagokat ma-30 gukban felhalmozva tartanak. Lehet azon­kívül egy úgynevezett tűzálló anyagokkal, mint pl. ónsókkal impregnált szövetet egy vízhatlanná impregnált szövettel ragasztás útján egyesíteni. A legtöbb esetben ele-85 gendő, ha az előállított szövetnek csak egyik oldalát tesszük tűzállóvá. Az eljárás a találmány szerint úgy is foganatosítható, hogy a szövetet szokásos módon vízhatlanítjuk es azutan nem telje­sen kész állapotban olyan anyag oldatával 40 vonjuk be, amely a száradásnál hajlékony, de azért eléggé vastag tűzálló réteget hagy hátra. Ilyen anyagok pl. kicsapódott kova­ssav, agyagföld stb. Ha tűzálló, de meg­lehetősen merev anyagokat, mint asbest, 45 csillám stb. akarunk alkalmazni, akkor ez a legcélszerűbben rászórt, ráfúvott por alakjában történik, amikor is «por» alatt nagyohb részecskék is értendők. A por ráíuvása a szövet impregnálása közben tör- 50 ténik, amikor a vízhatlanító anyag még nedves, illetve ragadós állapotban van, úgy hogy a ráfúvott részek kötnek és a szövet további megmunkálása alatt szárítás és kalanderezésnél az impregnáló anyaggal 55 összeállnak. Lehet magába a vízhatlanító impregnáló masszába is anyagokat bele­keverni, amelyek erős hevítésnél tüzet oltó gázokat, mint pl. szénsavat, nitrogént, vízgőzt fejlesztenek. Előnyös ebben az eset- 60 ben, ha ezeket az anyagokat kovatörmelék vagy más porózus anyagokkal felszívatjuk, szárítjuk és a sótartalmú port az impreg­náló masszához keverjük. Némely esetben előnyösen alkalmazha- 65 tók oly anyagok is, melyek a szövetet ned­vesen tartják, mint pl. glycerin. Szabadalmi igények: 1. Eljárás impregnálás révén vízhatlan és nem gyulladó réteggel bevont szövet elő- 70 állítására, melyet az jellemez, hogy az ismert módon impregnált vízhatlan és hajlékony szövet egyik vagy mindkét oldalát, nem gyulladó, vízben oldhatat­lan és a szövet könnyű összehaj hatását 75 megengedő réteggel vonjuk be. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás ki-

Next

/
Thumbnails
Contents