103084. lajstromszámú szabadalom • Csapóajtós keret szerelvények elzárására

Megjelent 1931. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103084. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Csapóajtós keret, szerelvények elzárására. Csepregliy László gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi április hó 9-ike. Szerelvényeknél, úgymint mosdók és fürdőkádak telepeinél, gőzcsapoknál stb., melyek falba vannak süllyesztve, vagy szek­rénybe vannak zárva, könnyen előfordul-5 hat, hogy a szekrényt felnyitás után nyitva felejtik, amidőn idegeinek, pl. kózházák­ban, ideggyógyintézetekben, maguk a bete­gek is hozzáférhetnek a szerelvényhez. E hátrány kiküszöbölésére való a találmány 10 szerinti csapóajtós keret, mely önmagától záródik akkor, ha a kulcsot a zárból ki­vették. A találmány a csatolt rajzon példakép­pen felvett kiviteli alakjában van feltün-15 tetve és pedig az 1. ábra a csapóajtós keret elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3—4. ábra pedig a zár oldal-, illetve elöl­nézete. 20 Az (a) keretbe helyezett (b) ajtó, a keretnek, valamint az ajtónak fülein át­dogett (c) tengely körül nyitható. A (c) tengely köré (d) rugó van csavarva, mely­nek egyik vége a tengelyhez, másik vége 25 pedig a (b) ajtóhoz van erősítve. Az ajtó zárószerkezete tetszésszerinti lehet, de a zárnyelv minden esetben rugóhatás alatt áll, mely a nyelvet, a kulcsnak a zárból való kihúzása után, visszatéríti záróhely­zetbe. A rajzon feltüntetett kiviteli alaknál 30 az (f) zárnyelv (g) nyúlványa köré (h.) tekercsrugó van csavarva és a zárnyelv, az (i) kulcsszakáll befogadására alkalmas (ji) kivágással van ellátva. Ha az (i) kulcsszakállt a 4. ábra sze- 35 rinti nyíl irányában elforgatjuk, az (f) zárnyelv hátrahúzódik, a (h) rugó pedig megfeszül. Ekkor a (b) ajtó felnyitható. Nyitáskor, midőn az ajtó elfordul a (c) forgástengely körül, ugyancsak megfeszül 40 a (d) rugó is. Ha az ajtót nyitva felejtjük, a megfeszített (d) rugó az ajtót vissza­forgatja korábbi helyzetébe, az (f) zár­nyelv pedig az ajtókeretbe ütközve a (h) rugó ellenében kissé benyomódik, úgyhogy 45 az ajtó ismét elfoglalhatja zárt helyzetét, minek megtörténtével pedig a zárnyelv be­csappan a záró helyzetébe. Szabadalmi igény: Csapóajtós keret szerelvények elzárására, 50 azzal jellemezve, hogy az ajtó forgás­tengelye köré rugó van csavarva, mély egyrészt az ajtóhoz, másrészt pedig a tengelyhez van erősítve, továbbá, hogy az ajtó zárószerkezettel van felszerelve, 65 melynek zárnyelvét rugófeszültség tartja záró helyzetben. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents