103063. lajstromszámú szabadalom • Csákózott lemez palackkupakok előállítására

a palack nyakára hajlítva egymást részben vagy egészben túlfedik. ' A csákozott lemez alsó részéti előnyösen szárított ragasztóanyaggal van bevonva, 5 úg"y hogy a palack nyakán víz vagy melegí­tés segítségével megerősíthető. Megfelelő készülék segélyével a szalagalakú részeket a palacknyak mellé hajlítjuk, majd a pa­lackra nyomjuk. 10 A csákozott lemez középrészén lévő dom­ború résznek az a hatása, hogy mikor a lemezt a palackra helyezzük, az a palackon központosán helyezkedik el és ha a sza­lagok hossza egymással egyenlő, a kész i5 kupak körülfutó alsó éle mint pontos és törésmentes kör fog feltűnni a palack­nyakon. Az anyag, amelyből a lemezt kicsákoz­zuk, lehet egyetlen fémlemez (fólió), de le-20 het a fémlemezt egy vagy több papírból vagy hasonló anyagból álló réteggel is el­látni. Igy pl. egy fémréteget egy papír­réteggel ragaszthatunk össze, mely papír­réteg szabad felületén szárított ragasztó-25 anyaggal van ellátva. A lemezt ezenkívül külső felületén belakkozhatjuk vagy be­festhetjük. Szabadalmi igények: 1. Csákozott lemez palackkupakok előállí­tására, mely középrészből és ebből su- 30 gáriránvban kinyúló szalagalakú részek­ből áll azzal jellemezve, hogy a közép­rész a palacknyak felső részére ráillő domborulattal van ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti lemez változata, 35 azzal jellemezve, hogy az két össze­erősített rétegből áll, melyek közül az egyik szárított ragasztóanyaggal van el­látva. 3. Az 1. igénypont szerinti lemez változata, 40 azzal jellemezve, hogy az egy vagy több papír vagy hasonló réteggel összeragasz­tott fémlemezből áll. 4. Az 1. igénypont szerinti lemez változata, azzal jellemezve, hogy a sugárirányban 45 kinyúló (b) szalagalakú részek oly szé­lesek, hogy a palacknyakon részben el­fedik egymást. 5. Az 1. igénypont szerinti lemez változata, azzal jellemezve, hogy a szalagalakú 50 részek oly szélesítésekkel vannak el­látva, amelyek a palacknyak vastagítá­sainak felelnek meg. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents