103044. lajstromszámú szabadalom • Fröccstárcsa vasúti csapágyakhoz

Megjelent 1931. évi julius lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103044. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Fröccstárcsa vasúti csapágyakhoz. Kertész Ferenc gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi julius hó lje. A vasúti csapágyakba — .mint ismeretes — a vasúti jármű kerekéről vagy egyéb alkatrészéről könnyen bejut a ivíz, ami a csapágyra üze,mveszélyes. Ismeretes az 5 is, hogy a kerékagynak a csapágy felőli oldalán levő homlok felületére erősített fröccstárcsa a csapágyakat a külső vízi ellen hathatósan védi. Igen sok csapágy­nál azonban a vasúti csapágy hátsó fala 10 és a kerékagy között olyan kevés hely van, hogy ilyen fröccstárcsa ott nem helyezhető el. A találmány szerint ilyen esetben a kerékagyon létesítünk bemunkálást, a,melyre a fröccstárcsa jól elhelyezhető. 15 A találmány példaképem kivitele a csa­tolt rajz 1. és 2. ábráin látható. Az 1. ábrán a vasúti csapágy és kerékagy látható a vasúti tengellyel párhuzamos metszetben, a 20 2. ábrán pedig egy a kerékagyra erősí­tett alkatrész van feltüntetve elülnézetben. Az 1. ábrán (1) a vasúti kocsi tengelye, a (2) a rája iszerelt csapágy, a (3) a jármű kerékagya. Az (1) csapágy (4) hátsó, 25 kerék felőli fala és a (3) kerék (5) hom­lokfala között igen sok csapágynál olyan kevés hely van, hogy e homlokfalra védő-t •lemez az üzem veszélyeztetése nélkül már nem szerelhető. Ezért a (3) kerékagy csa­págy felőli (6) körülfutó sarkát, mely az 30 1. ábrán pontozással van feltüntetve, cél­szerűen esztergályozás útján úgy munkál­juk be, hogy a betaiunkálás után a (8)> homlokfelület és (9) körülfutó hengerfelü­let által határolt sarok keletkezzék. Mind- 35 két felület alkalmas most már arra, hogy rája a (7) forgásfelület alakú fröccstárcsa felerősíthető legyen. Az eddig ismeretes szerkezeteknél ez a (7) fröccstárcsa az (5) homlokfelülethez van hozzá erősítve. 40 Az 1. ábrán feltüntetett kivitel szerint a (7) fröccstárcsa a bemunkált (8) homlok­felülethez van erősítve. A jelzett módon eszközölt bemunkálás se az agyat, se az agy felrajtolását a tengelyre nem érinti, 45 viszont a csapágy hátsó (4) fala és a kerékagy (5) homlokfelülete közötti hé­zagot .se csökkenti. Szabadalmi igény: Vízvédelemre való fröccstárcsa, vasúti 50 csapágyakhoz, azzal jellemezve, hogy a fröccstárcsa (7) a kerékagy csápágy fe­„ lőli bemunkálásába (8, 9) van helyezve. 1 rajzlap melléklettel Pallas nyomda, Budapest-

Next

/
Thumbnails
Contents