102982. lajstromszámú szabadalom • Vizijármű

Meg-jelent 1931. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIHrtSÁG SZABADALMI LEIRAS 1029S2. SZÁJM. — XY/c. OSZTÁLY. Vizi jármű. Cseh István építőmester és Török Béla mag-ánzó Budapest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 13-ika. A találmány oly vízi járműre vonat­kozik, mely mint az idecsatolt rajz I. ábráján felülnézetben, II. ábráján elölnézetben példaképen fel van tüntetve, mindkét végén (a) kú­posán végződő oly üres (b) hengerekből áll, melyek kívülről spirális menetű (e) uszonnyal vannak körülfogva. A (b) hengerekben végig a (d) tengely­rúd perselyét képező szűkebb (e) henger­cső úgy van beépítve, hogy ebbe és a hen­ger belüregébe víz nem juthat be. A (d) tengelyrudaknak a hengerekből ki­nyúló végein vannak a hengeres testek egymáshoz foglalva; ugyanezen kinyúló tengelyrúd végekre van a hengerek (c) uszonyai fölött elhelyezkedő (f) bárka is szerelve, melyből (i, h) lánchajtással tet­szés szerint kézzel, lábbal vagy motorral hajthatók a (b) hengerek, melyek ekkor 20 uszonyaiknál fogva kígyószerű sima sik­lással haladnak a vízen. Az összeszerelés történhetik többféle másmódon is s a hengerek is akár mindkét végükön kiképezhetők kúposán vagy 25 tompán; a találmány lényegét csak azon újítás képezi, hogy nem a tengely forog a hengerben, hanem a henger forog —­bármi módon is meghajtva — tengelye körül, a henger pedig kígyószerűleg rá- 30 csavarodó uszonnyal van körülfogva. Szabadalmi igény: Vízi jármű, azáltal jellemezve, hogy a vizén saját tengelyük körül bármily hajtóerővel forgatott hengertestek kül- 35 sejükön spirális menetű uszonnyal vannak körülfogva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents