102941. lajstromszámú szabadalom • Elemedény lúgos elektrolitet tartalmazó akkumulátorokhoz

Megjelent 1931. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÍIY1 jKggHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102941. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Elemedény lúgos elektrolitet tartalmazó akkumulátorokhoz. Bőhm Ottó főmérnök Berlin-Friedrichshag'eii. A bejelentés napja 1930. évi december hó 9-ike. Alkáliás elektrolitet tartalmazó akku­mulátoroknak rendesen acélból készült edényeit tudvalevőleg rávulkanizált gumiréteggel szokták bevonni. Ezeknek 5 az edényeknek beépítésénél eddigelé laza távolságtartó darabokat alkalmaztak az elemeknek egymástól és a batteriafalak­tól kellő távolságban tartására. A találmány szerinti elrendezésnél ez-10 zel szemben a távolságtartók az edényre rávulkanizált gumiburkoknak oldalkiszö­gelései. Miután ezek a kiszögelések, össze­építésnél az elemeket egymástól és a battéria falától kellő távolságban tart-15 ják, a külön távolságtartók mellőzhetők. A kiszögelések célszerűen a burok oldal­falain és sarkain elhelyezett, a burok felső peremét el nem érő, függélyes csíkok. 20 A rajz a találmány szerinti elemedény példaképpeni kiviteli alakját szemlél­teti. Az 1. ábra oldalnézet, részben metszetben. A 2. ábra felülnézet. (a) az elemedény, (b) a gumiburok, (c) 35 a burok sarkain és oldalfalain elhelyezett távolságbiztosító kiszögelései. Szabadalmi igények: 1. Eilemedémy alkáliás elektrolitet tartal­mazó akkumulátorokhoz, rávulkani- 30 zált gumiburokkal, jellemezve a bu­roknak oldalkiszögeléseivel, melyek a battéria összeépítésénél távolság­tartók. 2. Az 1. igényben védett elemedény kivi- 35 teli alakja, jellemezve a burok oldal­falain és sarkain elhelyezett, a burok felső peremét el nem érő, függélyes csikókkal. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents