102939. lajstromszámú szabadalom • Kozmetikai szerek

Megjelent 1931. évi Julius lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALíMI LETRAS 102939. szám. — IU/a. osztály. Kozmetikai szerek. Baecler Illatszergyár R.-T. cég- Újpest és dr. Pless Andor orvos Budapest. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó Il ike. Az eddigi bőrápolószerek legtöbbje az arcbőr korai ráncosodását, pórustágulá­sát, petyhüdtségét vonja maga után. Ez különösen a kendőzőszerekre vonatkozik, 5 amelyek a bőrt egyrészt a levegőtől lég­mentesen elzárják, másrészt összetételük­nél fogva, esetleg pozitív módon is fejte­nek ki káros hatást az arcbőrre. A találmány szerinti kozmetikai szerek 10 (szappan) alkalmazásánál az említett ká­ros hatás nem lép fel. A találmány a vi­taminek kozmetikai értékének felismeré­sén alapszik és oly kozmetikai szerre (szappan, borotvaszappan, fogpép, száj- 15 és arcvíz, brillantin, kéz- és arckrém, sós­­borszesz, stb.) vonatkozik, mely vitami­nokat tartalmaz. Ismeretesek már speciális szappanok, az ű, n. gyógyászati szappanok, melyek- 20 nek készítésénél az alapszappanokba (vagy sapo kalinus, spiritus saponatus, sapo medicatus) gyógyhatású anyagokat, pl. fenolokat (resorcint), ennek hallogein­­szubsztituciós termékeit, vagy különböző 25 gyógyhatású fémsókat kebeleztetne be, melyeknek a szappan a hordozója. Ugyancsak ismeretes desinfieienseknek, pl. lizoformnak a szappanhoz való keve­rése is. Mindezeknek az anyagoknak 30 gyógyhatása, illetve dezinficiáló hatása önmagában ismeretes volt és a szappanba való bekebelezésükkel csupán ennek nagyfokú elosztó, illetve emulgáló képes­ségét óhajtották hasznosítani. 35 A találmány ezzel szemben a vitami­noknak bőrápoló, illetve konzerváló ha­tásának felismerésén, illetve hasznosítá­sán alapszik. A. vitamineket a találmány szerint vagy a kozmetikai szerbe kész állapotban 40 bekebelezhetjük, vagy azokban keletkez­tetjük oly anyagok, pl. ergoszterin beke­verésével, melyek ibolyántúli sugarak hatására D-vitaminekké alakulnak át. A kozmetikai szer céljának megf'ele- 45 lően a vitaminek mineműsége és bekebele­zésimódja más és más lesz. Az alábbiakban példaképpen vitamines szappan előállítását ismertetjük. A vitaminokat illetve vitamintartalmú 50 anyagokat, pl. vitamindús töltőanyag alakjában, a pilirozó eljárás kapcsán a keverőgépben vagy pilirozógépekben ke­­beleztetjük be a szappan anyagába. Ily módon készülnek pl. a vitamines gyér- 55 mek-, beretváló- és pipereszappanok. Vitaminszappan előállításánál, pl. úgy járunk el, hogy valamely vitamint, vagy különféle vitaminokat, vagy vitamindús anyagokat, keverőgépben, a szétforgá- 60 csőit, szárított és kihűlt alapszappanba keverjük. A vitaminok inkorporálására az alapszappanba a pilirozógép henge­rére való rászórása vagy ráöntése útján is történhetik. Vitamin vagy vitamindús 65 anyagok helyett ergoszterint is keverhe­tünk az alapszappanba, melyet ibolyán­túli sugarakkal sugározunk be, még pe­dig a pilirozógépből kikerült szappansza­lagok alakjában, vagy pedig a pilirozó- 70 gép etetőtölcsérének vagy esetleges fedő­­részének levétele után, a gép lassújárású hengerén lévő keveréket is besugároz­­tathatjuk. A vitaminféleségeknek a bőrre való ha- 75 tásának vizsgálata folyamán kitűnt,

Next

/
Thumbnails
Contents