102927. lajstromszámú szabadalom • Hő-, hang- és nedvességszigetelő építőanyag

Megjelent 1931. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI WRASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102927. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Hő-, hang- és nedvességszigetelő építőanyag. Kanovics László banktisztviselő Budapest és Krisztics Sándor vegyészmérnök Újpest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 18-ika. A találmány lehetővé teszi eddigieknél jobb és olcsóbb, könnyű fajsúlyú hő-, hang- és nedvességszigető építőanyag elő­állítását, miáltal az építkezést megköny-5 nyíti és előmozdítja. Alapanyaga: hulladékpapír (amely őrölt kukorica csutkával vagy tőzeggel helyettesíthető), fagyapot (amely len vagy kenderpozdorjával helyettesíthető), 10 mész, kovaföld, cement, állati vér, vagy kazein és tűztelenítő anyag, előnyösen keserűsó és borax. Példa: lm2 1 cm. vastag építőanyag előállítására: 15 650 g. fagyapotot 10 liter 10%-os ke­serűsó és 10 liter 10%-os borax vizes ol­datainak keverékében 24 óráig áztatunk. 650 g. papírhulladékot vízben foszla­tunk (őrölt kukorica csutka, vagy tőzeg 20 alkalmazása esetén a foszlatás elmarad), majd a kapott papírpépből a vizet ki­nyomjuk és az előbb említett tűztelenítő anyagokat tartalmazó oldatba külön be­áztatjuk, 25 Azután a két anyagot a folyadékból ki­vesszük, a még bennelevő folyadékot ki­nyomjuk, majd összekeverjük a követ­kező módon készített ragasztóanyaggal: 1300 g. állati vért, melybe előzőleg 130 30 g. 10%-os lúgkő vizes oldatát öntöttük, felforralunk, azután 650 g. porráoltott me­szet, 650 g. kovaföldet és 650 g. cementet keverünk hozzá (vér helyett kazeint is használhatunk). Miután az anyagokat jól összekevertük, 35 az így kapott masszát a szigetelendő felü­letre kenjük, majd megszáradni hagyjuk. Azon esetben, ha lemezeket óhajtunk gyár­tani, úgy a masszát formába tesszük és felületére nagyobb nyomást gyakorolunk. 40 Előnyösen 0.2 kg-ot cm2 -ként. Végül a még puha lemezt a formából kivesszük és megszárítjuk. Szabadalmi igény: Eljárás hő-, hang- és nedvességszigetelő 45 építőanyag előállítására, azzal jelle­mezve, hogy fagyapotot (amely len, vagy kenderpozdorjával helyettesít­hető) ós papírpépet, pl. vízben foszla­tott papirost (amely őrölt kukorica- &0 csutkával vagy tőzeggel helyettesít­hető), valamely tűztelenítő folyadék­ban, előnyösen 10%-os keserűsó és 10%-os borax vizes oldatának keveré­kében 24 óráig külön-külön áztatunk, 55 majd az így kapott anyagokat porrá­oltott mésszel, kovafölddel és cement­tel elegyített, előzőleg 10%-os lúgkő vizes oldatával felforralt állati vérrel (vér helyett kazeint is használhatunk), 60 jól összekeverjük, azután a kapott masszát a szigetelendő felületre ken­jük és megszáradni hagyjuk, lemezek gyártásánál pedig a masszát formába helyezzük és annak felületére nagyobb 65 előnyösen 0.2 kg/cm2 nyomást gyako­rolunk, végül a még puha lemezt a for­mából kivesszük és megszárítjuk. f Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents