102906. lajstromszámú szabadalom • Melegvíztápláló berendezés főleg mozdonykazánokhoz

Megjelent 1931. évi julius hó 1-én. MAGIAK KIRÁLYI JHHflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102906. SZÁM. — V/C. OSZTÁLY. Melegviztápláló berendezés főleg mozdonykazánokhoz. Alex. Friedmann cég- Wien. A bejelentés napja 1930. évi junius hó 5-ike. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi április hó 19-ike. A találmány olyan gőzkazántápláló be­rendezésre vonatkozik, melynél nyomástól mentes állapotban lévő és üzem közben előmelegített vízzel feltöltött és a kazán 5 felett elrendezett tartályt, a kazán táplá­lása céljából kazánnyomás alá hozunk, úgy hogy víztartalma, a nehézségi erő ha­tása alatt, a kazánba folyik le. Az ilyen tartályok, főleg a mozdonykazánüzemnél, 10 a korlátozott helyi viszonyok miatt, csak igen kis magasságban rendezhetők el a kazán felett, úgy hogy az az esési magas­ság, mely rendelkezésre áll (és mely leg­feljebb 1 m. lehet, ami legfeljebb 0.1 atm. 15 túlnyomásnak felel meg) igen csekély. Ennek folytán a kazán és a tartály nyo­mása közt lévő igen kis különbségek is már a lefolyási sebesség tetemes mértékű csökkenését és így a táplálási művelet 20 tetemes mértékű késlekedését vonják ma­guk után. Ezért, tekintettel az üzembiztosságra, mely a tartály víztartalmának a kazánba való gyors kiürülése lehetőségét követeli 425 meg, a kazán és a tartály gőztere közt elrendezett átáramlási vezetéket úgy kell kiképezni, hogy mindaz, elkerültessék, ami a nyomáscsökkenésre a legcsekélyebb mér­tékben is kedvező. A tapasztalat szerint 30 azonban a nyomáscsökkenés ezen átáram­lási vezeték hosszával továbbá a mozgat­ható részek valamennyi tömítőhelyével, mely azt valamely jóval alacsonyabb nyo­mású tértől elválasztja, növekedik. 35 Ez okból az ismert berendezéseknél elő­forduló amaz elrendezésnek, melynél az átáramlási gőzvezeték a mozdonyvezető állóhelyén lévő gőzelvevő helyhez van kapcsolva, és ott elzáró szeleppel van el­látva, a tartályok kiürülése szempontjából 40 igen nagy hátrányai vannak. A találmány eme hátrányok elkerülését teszi lehetővé és abból áll, hogy a kazán, és a tartály gőztere közt nyomásesés el­kerülése céljából, az átáramló gőz útja 45 (az átáramlási vezeték) a minimális mér­tékre megrövidül és hogy az ezen átáram­lási vezetékben szükséges elzáró szervnek távolból való vezérlése van, mely ennek az elzárószervnek tetszőleges helyen, a 50 mozdonyvezető állóhelyéről való működ­tetését engedi meg. Ez a távoli vezérlésre való szerkezet pl. a mozdonyvezető állóhelyéről kiinduló gőzvezetékből (vezérlő vezetékből) és az 55 elzáró szervet vezérlő, nyomással működ­tetett készülékből állhat, mely készülék ki­képzése olyan, hogy az elzáró szervet meg­nyitja és mindaddig nyitva tartja, amíg a vezérlő vezetékben gőznyomás uralko- 60 dik, ami pl. dugattyús szeleppel igen egy­szerű módon érhető el. Önmagában véve, a találmány szem­pontjából, egyre megy, hogy honnan szár­mazik ezen, a vezérlő vezetéket tápláló 65 gőz. Lehet ezt a gőzt pl. a kazán tápláló berendezésével szervesen összefüggő má­sodik, önműködő gőzvezérlő berendezés­ből venni, mely valamely más célra, pl. fáradtgőzinjektor megindítására való. 70 Alkalmas elrendezés esetén, a talál­mánynak megfelelően, pl. azt a vezetéket célszerű felhasználni, mely pl. a 111.929. sz. osztrák szabadalomban ismertetett célra van elrendezve. Ebben a szabadalomban 75 olyan berendezés van ismertetve, melynek segélyével a tartályban a kiürülés után még visszamaradt friss gőzmennyiség a

Next

/
Thumbnails
Contents