102896. lajstromszámú szabadalom • Eljárás téglák előállítására

Megjelent 1931. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102897. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Gázzal töltött izzókatódás kisülési készülék. International Standard Electric Corporation Delaware, mint Oohnson John Bertrand millburni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1929. évi december hó 17-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1929. évi március hó 25-ike. A találmány olyan izzókatódás kisü­lési készülékre vonatkozik, amelynél a fénysugárzó közeg gáz vagy gázok keve­réke. 5 A találmány egyik célja gáztöltéses kisülési készülékben a fényforrás inten­zitásának növelése, mimellett azonban elkerüljük a rövid működési élettartam hátrányát és az izzó kisüléssel járó su-10 gárzási hatás csökkenését. A találmány tágabb értelemben olyan kisülési készülékre vonatkozik, amelynek burkoló edénye két fémes elektródát tar­talmaz és ezek gázlégkörben fekszenek, 15 amely például egyatomos és kétatomos gázok keverékéből áll. A katódát az anó­dától belső burkoló edény, illetve rekesz különíti el, amelyben szűk réssel ellátott vagy hajszálcsöves rövid oszlop van úgy, 20 hogy az elektródák között fellépő nagy­mérvű, erősen fénylő kisülés a rövid haj­szálcsőben összpontosul. A szűkített osz­lop az anóda és a katóda között fekszik . úgy, hogy az izzás a kisülés pozitív ré-25 szében következik be. Az izzásnak rövid oszlopban, illetve kicsiny átmérőjű cső­ben való összpontosítása útján a pozitív oszlop belső ragyogása nagyon nagymér­tékben növelhető. 30 A találmány egyik különös kiviteli alakjánál a kisülési készülék üvegedény­ből áll, melynek szigetelő anyagból való szára üreges, csőalakú katódarekeszt vagy belső edényt hord, amelyben üreges, 85 előnyösen hengeralakú, fémes, nem heví­tett elektróda, illetve katóda fekszik. Ezen katóda tengelye a belső és külső burkoló edények tengelyével egybe esik. Az üreges, csőalakú edény szabad végé­ben hajszálcsöves rész vagy középső szűk 40-nyílás van, amelynek felülete a hengeres katóda keresztmetszeti felületéhez képest kicsi. Az említett nyílás aránylag rövid is, minek folytán oszlop képződik úgy, ,hogy a katóda és a szűkített oszlopon kí- 45 vül elhelyezett anóda között erőteljes izzó kisülés keletkezik. Az elektródák kö­zötti kisülés gázzal töltött térben megy végbe. A gáztöltés kis nyomású közöm­bös egyatomos gázból, például héliumból, 50 neonból, esetleg argonból vagy egyato­mos gáz és kismennyiségű, könnyen ioni­zálható kétatomos gáz, például nitrogén, hidrogén vagy oxigén keverékéből áll. Az ismertetett körülmények között a 55 szűkített oszlopban, amely a sugárzási hatás és ragyogás tekintetében nagymér­tékben hatásos, fokozott mezőintenzítású terjedelemben nagyintenzitású izzó kisü­lés lép fel és a színkép kék része felé el- 60 tolt izzás következik be, aminek révén a készülék jelentősége fényképezési célok szempontjából növekedik. A találmány további jellemző saját­sága a szűkített oszlop szomszédságában 65 fekvő anóda alakjára vonatkozik és célja annak lehetővé tétele, hogy az izzó kisü­lés sugárzása a burkoló edény végére irányuljon. Az anóda üreges fémalkat­részt, előnyösen rövid hengert tartalmaz, 70 amelyet az üreges katódarekesz külső részéhez erősített huzalok tartanak. A hengeralakú anóda egyik végén karima vagy tárcsa van, amelynek egyik oldala közvetlenül a katódarekesziben levő szűkí- 75 tett oszlop fölött fekszik. Az ismertetett elrendezésnek árnyékoló hatása van, amennyiben megakadályozza, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents