102809. lajstromszámú szabadalom • Öntődei kokilla

Megjelent 1931. évi junius hó 15-én. MAGYAB KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102809. SZÁM. — XVI/g. OSZTÁLY. Öntödei kokilla. Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. cég- Köln-Mftlheim. A bejelentés napja 1930. évi november hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi december hó 23-ika. Némely fémnek vagy ötvözetnek, így pl. bizonyos cink- és alumíniumötvözetek­nek öntésénél .kívánatos, hogy a folyós öntőmaseza lehető lassan merevedjék meg 5 a formában, hogy így szemcsés anyagi szerkezetet nyerhessünk. Javasolták már e célra oly öntödei kokillák használatát, amelyek anyaga lehető rossz hővezető, mint pl. az ú. n. „invar" vas-nikkel ötvö-10 zet. Kitűnt azonban, hogy a megöntött anyagot még mindig igen sok tűkristály járja át akkor is, ha a kokillák invar anyagból vannak. E hátrány kiküszöbölése céljából, a ta-15 lálmány értelmében, az invar kokillát oly anyagból való köpennyel burkoljuk, amelynek nagy a fajmelege (Mkapaci­tása) és amelynek felszíne csekély hőki­sugárzású. Felismertük ugyanis, hogy az 20 öntött anyag tűs szerkezete az invar ko­killának igen nagy, kifelé való hősugár­zásából ered. A találmány szerinti kokilla egyik célszerű kiviteli alakja az, hogy az invarkokillát köréje borított rézköpeny­nyel burkoljuk. Az ily egyszerű köpeny 25 alkalmazásával elérjük, hogy az öntvény anyaga a kivánt szemcsés szerkezetet mu­tatja. Szabadalmi igények: 1. Kokilla oly fémek vagy ötvözetek ön- 30 téséhez, amelyeknek szemcsés anyagi szerkezet elérése végett lassan kell megmerevedniök, azzal jellemezve, hogy a kokillának ú. n. invar anyag­ból való belsejét oly anyagból való 35 köpeny burkolja, amelynek hőkapaci­tása nagy és amelynek felszíne csekély hőkisugárzású. 2. Az 1. igénypontban védett kokilla ki­viteli alakja, jellemezve rézburkoló- 40 köpennyel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents