102724. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajöblítőszer előállítására

Megjelent 1931. évi .jxmius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADÁLM1 BIEÖsAö SZABADALMI LEÍRÁS / 103724. SZÁM. — Ill/a. OSZTÁLY. Eljárás hajöblítSszer előállítására. Coriolan G. m. b. H. Neuheiten-Vertrieb cég-Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1930. évi október hó 18-ika. A találmány eljárás hajöblítőszer előállí­tására. Ismeretes az, hogy a hajmosás után a haj fényének növelésére a mosott haj 5 utánaöblítéséhez hígított savak oldatát hasz­nálják. Éppúgy ismeretes erre a célra sa­vak helyett a savanyú sók használata. A fodrászok pl. timsót használnak erre a célra. 10 Azt találtuk, hogy két vagy több savanyú só kombinálása által e sók savanyú kém­hatása a megadott célra lényegesen fokoz­ható annyira, hogy e savanyú sók sava­nyúsága felérhet a híg savak, mint citrom-15 sav, borkősav savanyúságával, amiáltal a megadott kombináció különösen alkalmassá válik a mosott haj utánaöhlítésére. A só­keverékekhez porított orgános savakat, pl. citromsavat vagy borkősavat is adhatunk. 20 A tapasztalás azt mutatta, hogy a követ­kező sókeverékek előnyösek. A) 50 rész timsó 50 rész borkő vagy 25 B) 60 rész timsó 30 rész borkő 10 rész citromsav. Célszerű a komponenseket vizes oldatok­ban alkalmazni. A találmány szerinti eljárás jellegzetes- 80 sége, hogy a keverék megfelelő megválasz­tása mellett magának az egyes sókompo­nenseknek savanyú hatását erősíteni lehet. Az eljárással kapott készítmények különö­sen alkalmasak az állati és emberi haj 85 kezelésére avégből, hogy mosás után a haj rugalmasságát és fényét visszaállítsuk. Különösen az emberi haj kezelésénél fon­tos, hogy a mosás, m aradandó haj hullá­mosság létesítése vagy más egyéb kezelés 40 folytán a hajba jutó alkalikus maradvá­nyokat közömbösítsük és ilymódon a haj rugalmasságát és fényét visszaállítsuk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás hajöhlítőszer előállítására, azzal 45 jellemezve, hogy savanyú sók vizes ol­datait összekeverjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja, jellemezve borkő és timsó vizes oldatainak alkalmazásával. 50 3. Az 1—2. igénypont szerinti eljárás fo­ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a keverékhez porított orgános sa­vakat — pl. citromsavat vagy borkő­savat adunk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents