102714. lajstromszámú szabadalom • Rúd terheknek és különösen hordágyaknak hordásához

Megjelent 1931. évi junius hó 40-én . MAÖYAE KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 103714:. SZÁM. — XVIII/e. OSZTÁLY. Rúd terheknek és különösen hordágyaknak hordásához. Dr. Tintner Frigyes orvos Wien. A bejelentés napja 1930. évi november hó 5-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi november hó 9-ike. A találmány két-részű rúd terheknek hordására, melynek lényege, hogy a rúd­nak két részét lemez köti össze, mely a két rúdrészihez egy-egy csappal van csuk-5 lózva. A najzon a találmánynak egyik példa­képem kiviteli alakját láthatjuk; az 1. és 2. ábrák a rúdnak oldalnézetét ki­egyenesített használati helyzetbein és üsz-10 szeesukatt, használaton kívüli helyzetben mutatják, a 3. ábra metszet a 4. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. és 5. ábrák felülnézetek és részbeni 15 metszetek az 1. ábra 4—4 vonala szerint, kétféle munkahelyzetben, a 6. ábna végül a találmány szerinti ru­dakhoz tartozó hordágyat távlatilag mu­tat. 20 A hordrúd két (a) részből áll, melyek­hez a (b) összekötőlemezt az (a') csapok­bal csuklózzuik. A két rúdrésznek homlok­felületei iá kiegyenesített használati hely­zetben (1. ábra) egymáshoz illeszkednek. 25 Ezen homlok-, illetőleg illeszkedőfelüle­teknek alsó részét legömbölyítjük azért, hogy az (a) rúdrészeket használaton kívül, az (a') csapok körül (lásd az 1. ábra szerinti nyilakat) az összecsukott, haszna -80 laton kívüli helyzetbe (2. ábra) elfordít­hassuk. A (b) összekötőlemezt előnyösen az (a) rúdrészeknek résszerű vájatába, illetve kivágásába (4—5. ábrák) helyez­zük és ezen összekötőlemeznek alsó sar-85 kajt (3. ábra) szintén legömbölyítjük azért, hogy az (a) rúdrészeknek összehaj­tását ne gátolják. A rúdrészeknek ütközőhelyén mindkét rúdrészbe nyúló kikapcsolható (c) zárófej 40 van. A (c) zárófejet a (b) lemezen átha­toló (d) orsóhoz erősítjük. Ha e (d) orsót hosszirányában eltoljuk, úgy ezáltal a (c) zárófejet záróhelyzetébe hozhatjuk (4. ábra) vagy záróhelyzetéből eltávolíthat­juk (5. ábra). Ha a (c) zárófejet az 5. ábra 45 szerinti helyzetbe kitoltuk, akkor az (a) rúdrészeket használati helyzetükből (1. ábra) a (b) lemez körül a használaton kívüli helyzetükbe (2. ábra) fordíthatjuk, amelyben a (c) zárófej hátsó oldalával az 50 (a) részeknek támaszkodik. Mihelyt az (a) rúdrészeket ismét használati helyzetükbe visszafordítjuk, a (c) zárófej a rúdrészek bevágásaival szemben fekszik és azokba tolható, amiáltal a rúdrészeket kiegyene- 55 sített használati helyzetükben rögzítettük. A (d) orsó köré az (e) rugót helyezzük, mely egyfelől az orsó (f) fejének (4. ábra), másfelől pedig a (b) lemez beugrásának támaszkodik. Ha az (f) orsófejet benyom- 60 juk, akkor a (c) zárófej kikapcsolódik, viszont, ha a rúdrészeket használati hely­zetükbe (1. ós 4. ábra) visszaforgatjuk, akkor a rugó a (d) orsót és zárófejet ön­működően záróhelyzetébe hozza. Ügy a 65 zárófejnek, valamint (d) orsójának elő­nyösen derékszögű-négyszögű keresztmet­szete van. A (c) zárófejre kézifogantyút is erősíthetünk, mellyel a zárófejet elállít­hatjuk. Két ily hordrúddal bármily ter- 70 het, különösen hordágyat kényelmesen hordhatunk. A 6. ábra szerinti hordágynak (a) hord­rúdjai vannak. A hordágynak (k) végére a betegnek fejét vagy lábait helyezhet- 75 jük. A (k) végrészt oly (1, m) szervekkel (pl. gomb és gomblyuk) látjuk el, ame­lyekkel a (g) hordágybevonat végrészét vagy az (a) rúdhoz, vagy pedig a (j, j') lábrészekhez erősíthetjük. 80

Next

/
Thumbnails
Contents