102710. lajstromszámú szabadalom • Összehajtható hintaszék, mely nyugágynak is használható

Megjelent 1931. évi junius lió l-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103710. SZÁM. — VIII/C. OSZTÁLY. Összehajtható hintaszék, mely nyugágynak is használható. Schlanger István asztalosmester Pécs. A bejelentés napja 1930. évi március hó 29-ike. Módosítási élsöbbsóge 193Ö. évi május bó 20-ika,. A találmány összehajtható hintaszék, mely nyugágy gyanánt is használható s ezen helyzetében is hintázó mozgást végez­het, mintán talpai ívalakban vannak meg-5 görbítve* mint a hintaszékeknél. A talál­mánynak egy további előnye a háttámasz alátámasztásában rejlik. Míg ugyanis a rendes nyugágyaknál az alátámasztás a hát-keretlécekhez csuklósan erősített s a 10 talp hátsó részén levő bevágásokba illesz­tett támasztólábakkal történik, addig itt a támasztólábak az ülőke mellső lábaihoz vannak csuklósan erősítve, támaszát pe­dig, a közbeeső s a talpak lengési közép-15 pontja tájékán elrendezett két fokozaton kívül, a hátkeretléeeknek a talppal való találkozási szöge alkotja. Ezen elrendezés­nek az a technikai fölénye van az eddigi nyugágyakkal szemben, hogy a támasztó-20 lábak bármily erős lengetésnél, vagy a nyugágyban fekvő egyén hirtelen mozdu­latánál, nem csúszhatnak ki, miután a leügési középpont tájékán a támasztó­lábak alig vesznek részt a himbáló moz-25 gásban s az ülő egyén teljes testsúlyának súlypontjában a leszorító erő is sokkal nagyobb, semhogy a támasztólábak kibil­lenhetnének. Nagy előnye továbbá ezen elrendezésnek az anyagmegtakarítás is. 30 Ugyanis a nyugágyaknál a legszélső alá­támasztási, vagyis a fekvési helyzetben a támasztó lábak annyira hátra esnek, hogy ezáltal a talpnak igen hosszúaknák kell lenniök, hosszabbaknak, mint a fekvő 85 egyén súlypontja egyébként szükségessé tenné. Jelen találmánynál azonban, a támasztólábak említett elrendezésénél fogva, külön háttámaszra nincs is szük­ség, minél fogva a talp kb. 40 cm-rel cö-40 videbb lehet, mint hasonló típusú nyug­ágyaknál. Ez az előny külöilösen feltűnik az összehajtásnál. Míg ugyanis az eddigi nyugágyakat úgy kellett összehajtani, hogy a háttámaszt hátrafelé csappantot­ták, addig a találmány szerinti összehajt- 45 ható hintaszékeknél az összecsukás előre történik; miután pedig az előreesappáti­tott háttámasztó lécek alig hosszabbak, mint a talpakon levő forgáspontjuknak a talp orrától mért távolsága, ebből követ- 50 kezik, hogy az összehajtásnál az elért haj­tási hossz lényegesen kevesebb,- mint a régi nyugágyaknál, hol a háttámasz for­gás pontja feb. a talp felében van. A mellékelt rajzban a találmány egy 55 példakénti kiviteli alakja van feltüntetve, a régi nyugágy méreteinek bepontozása mellett. Az ívalakú (6) talpak elől az (5) láb­támasszal vannak összefogva s innen 60 mérve kb. két harmad hosszúságában van az (1) háttámaszlécek (8) forgáspontja el­rendezve. Az ülőke (4) mellső lábai, vala­mint a hozzácsatolt (3) kartámaszok a szokásos módon vannak a háttámiasztó- 65 lécekkel összefüggésben, míg a hintaszék­nek egyes beállítási helyzeteit rögzítő (2) támasztólábak a találmány szerint nem a háttámasztólécekhez, hanem a (4) mellső lábakhoz vannak csuklósan erősíve. A (2) 70 támasztólábaknak rögzítésére a (7) vasa­lások szolgálnak, míg a legszélső, vagyis a fekvési helyzet rögzítésekor a támasztó­lábak a (8) forgáspontnál az (1) hát­támasztólécekhez támaszkodnak. Mint lát- 75 ható, az (1) háttámasztólécek hátsó alá­támasztást, úgy mint ez a rendes nyug­ágyaknál szükséges, egyáltalában nem kapnak, ami lehetővé teszi azt, hogy a (6) talpak az ábrán feltüntetett (6!) mérettel 80

Next

/
Thumbnails
Contents