102597. lajstromszámú szabadalom • Indukciós motor

Megjelent 193.1 . évi május hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI HIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 102597. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Indukciós motor. Johan Walfred Swendsen mérnök Oslo. A bejelentés napja 1930. évi február hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi február hó 26-ika. A találmány főleg rövidrezárt induk­ciós motorokra vonatkozik, és célja ezen motorok mágneses szóródási veszteségét csökken teni. A találmány értelmében ezt a 5 rövidzáró rudak oly kialakításával érjük el, hogy a statortekercselés külső végeiből kiinduló mágneses erővonalakat a rövid­záró rudak hasznosítják, ahelyett, hogy mint rendesen, ezen erővonalak a stator 10 mágnesmagjába térnének vissza. A csatolt rajzon a találmány szerinti rövidre zárt indukciós motor néhány példaképem megoldási alakja van fel­tüntetve. Az 15 1. ábra a motor hossztengelyén át vett függőleges metszet. A 2. ábra ugyanezen motor keresztmet­szete. A 3. ábra egy részlet nagyobb léptékű 20 rajza. A 4. ábra egy másik foganatosítási alak metszete. Végül az 5. ábra a motor egy részleté­nek metszete, mely a 4. ábra szerinti fo-25 ganatosítási alak további változata. Az 1—3. ábrákon a motor statora (l)-el van jelölve; a statoron a szokásos szerke­zetű (2) mágnesező tekercsek vannak elhelyezve. Az (5) rövidzáró rudakkal 30 ellátott (3) rotort szokásos módon a 4 ten­gely hordozza. Ezen rudak ,(6) és (7) vé­geit a találmány értelmében visszahajlít­juk, úgy hogy a rudak a (2) mágnesező tekercsek szabad végeit körülzárják. A 85 visszahajlított (6) és (7) végek a ,(8) és (9) rövidzáró gyűrűkkel vannak ellátva. Hogy a rotort a motorház belsejéből el­távolíthassuk, a rövidzáró rudak (6) és (7) végeit az egyik vagy mindkét oldalon a rudaknak a rotor bádoglemez-kötegébe 40 ágyazott i(5) egyenes részén oldhatóan, pl. a (10) csapok segítségével erősítjük meg. Hogy ha már most a rotort eltávo­lítani akarjuk, a (10) csapokat meglazít­juk és kihúzzuk, mire a (9) gyűrűt vala- 45 mennyi visszahajlított (6) végrósszel együtt a rotortól eltávolíthatjuk és a ro­tort oldalirányban a motorházból kihúz­hatjuk. A 3. ábrán feltüntetett (5') rövidzáró 50 rudak eltérő foganatosítási alakot mutat­nak, melynél a meghajlított (6') rész nem úgy, mint a már ismertetett megoldásnál, a (2) mágnesező tekercs vége köré van hajlítva, hanem csak akkora ívet foglal 55 el, hogy az (1) stator fölső fele megemel­hető és így a rotor kiemelhető legyen. A 4. ábrán a találmány szerinti motor oly változata látható, melynél a stator gyűrűs tekercseléssel van ellátva. Ilyen 60 tárcsaalaikú statort természetesen egynél többet is beépíthetünk ugyanazon mo­torba. A motor ,(11) statora ennél a meg­oldásnál a (12) támaszok útján függ össze a <(13) motorházzal, és a (14) gyűrűs 35 tekercselést hordozza. A motorházban ágyazott 1(15) tengelyre ékelt rotor két egymástól elválasztott gyűrűalakú (17) és (18) mágnesm,ágból áll, melyek a meg­felelő (19) és (20) kerékagyakhoz vannak 70 erősítve. A (21) és (22) rövidzáró rudak U-ala­kú,aik lés úgy a (21), mint a (22) rudakból álló csoport a stator egyik felének külső kerületét gyakorlatilag teljesen körül- 75 veszi. A írudak tehát a stator lemez­kötege körül gyűrűszerűén helyezkednek

Next

/
Thumbnails
Contents