102547. lajstromszámú szabadalom • Összcsappantható karos- vagy fekvőszék

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁS SZABADALMI LEÍRÁS 102547. SZÁM. — VIII/C. OSZTÁLY. Összecsappantható karos- vagy fekvőszék. Filkorn István asztalosseg-éd Budapest. A bejelentés napja 1930. évi május hó 13-ika. A találmány oly összecsappantható karos- vagy fekvőszék, amely az eddigi, hasonló célt szolgáló székekhez képest tetszetős és praktikus kivitellel és könnyű 5 szabályozhatósággal tűnik ki. A találmány tárgyát képező karszék egyszerű fogással átalakítható, pl. asztalnál, étkezéshez használható pótszékké. A találmány szerinti karos- vagy fek-10 vőszék egy példáképeni, kiviteli alakját a mellékelt rajz szemlélteti. Az 1. ábrán a szék távlati képben van fel­tüntetve. Ebben a helyzetben a szék fek­szék vagy nyugszék gyanánt használ-15 ható. A 2. ábrán a szék oldalnézetben látható és pedig mint asztal mellé helyezhető pót­szék gyanánt használható állapotban. A 3. ábrán végül a szék összeesappantott 20 helyzetben oldalnézetben látható. A fekvőszék az egymást X-alakban ke­resztező és a keresztezés pontján forgó­csappal egyesített két pár (A) és (B) láb­ból áll, amely (A, A), illetőleg (B, B) lá-25 bakat, megfelelő helyeken, merevítő ke­reszttartók kötik össze egymással. E ke­reszttartókra, ismert módon, az ülést és háttámaszt képező vászon van, rögzítve. Az (A) és (B) lábakat, az 1. ábrán lát-30 ható módon, egy-egy (C) heveder köti össze, amelyeknek, hossza, a fekvőszék helyzetének szabályozása céljából, (D) feszítőcsattal állítható be. Az 1. ábrán a szék fekvő- vagy nyugszék gyanánt való 35 használatra kész állapotban van feltün­tetve. Az ábrából világosan látható, hogy a (C) hevederek hosszának beállítása ál­tal, az (A) és (B) lábakat és ezzel a nyug­szék helyzetét tetszőlegesen szabályozhat­juk. A hevederek hosszának beállítására 40 és bizonyos beállított hosszuk rögzítésére a magában véve ismert (I)) feszítőcsattok szolgálnak. A karok támasza gyanánt szolgáló (C) hevedereket a széken nyugvó test állandóan feszesen tartja. 45 Ha a fekvőszéket asztal mellé helyez­hető iilőszékké akarjuk átalakítani, akkor csupán a vászonhoz varrt (G) füleket kell az (A) tartórészbe csavart (F) csavarok fejére akasztani (2. ábra), úgy hogy a 50 vászonnak az ülőrésze ki legyen feszítve. A (C) hevedert egyidejűleg rövidebbre kell beállítani. A 3. ábrán a szék oldalnézetben, össze­esappantott helyzetben van feltüntetve. 55 Szabadalmi igények: 1. Összecsappantható karos- vagy fekvő­szék, X-alakban álló (A, B) lábakkal, amelyeken az ülést és a háttámaszt képező vászon van rögzítve, jellemezve 60 az (A, B) lábakat összekötő, beállítható hosszúságú (C) hevederekkel. 2. Az 1. igénypontban védett karos- vagy fekvőszék kiviteli alakja, jellemezve az (A) tartókba csavarolt (F) csavarokkal, 65 valamint e csavarokra akasztandó, az ülést és háttámaszt képező vásznon rög­zített (G) fülekkel. 1 rajzlap melléklettel. Pallas iijomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents