102524. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vetőmag pácolására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102524. SZÁM. X/Il. OSZTÁLY. Eljárás vetőmag pácolására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1930. évi május hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi május hó 6-ika. Azt találtuk, hogy az alifás arzénvegyü­leteknek, amint azokat pl. kénhidrogénnek és származékainak a megfelelő arzénoxi­dokra és azok származékaira való behatása 5 révén kapjuk, nagy gombaölő hatásuk van. Javasolták ugyan már arzén- és kénve­gyületek keverékeit állati és növényi kár­tevők irtására, csakhogy eltekintve attól, 10 hogy ily keverékeket nem lehet az emlí­tett, egyértelmileg meghatározott kémiai vegyületeivel összefüggésbe hozni, ezek a keverékek még rendkívül gyenge gombaölő hatásuk folytán teljesen alkalmatlanok is 15 arra, hogy mint pácolószerek szerepelje­nek, míg az alkilarzines savak tioszárma­zékainak erős gombaölő hatásuk van. 1. Példa. Metilarzinoxid -]-[3-tionaftol kondenzációs termékéből 13.3 grammnak 20 86.7 g talkummal való keveréke 1:1000 arányban fertőzött gabonára porlasztva a spóracsirázást meggátolja (árpa kemény­üszke). 2. Példa. Ha 4 rész metilarzinszulfidot 25 96 rész talkummal keverünk és ezt a ke­veréket vetőmagra porlasztjuk, az árpa keményüszkének spórái többé nem csíráz­nak ki. 3. Példa. Szárazpác, mely arzénodimetil 80 ditioglikolsav (C5 04 H9 As S2 ) kondenzációs terméke alakjában, 2.4%; arzént tartalmaz, 4:1000 arányban alkalmazva, a zabnak po­ros üszkét tökéletesen leküzdötte, míg az ellenőrző vizsgálat 29% üszök előfordulást 85 mutatott. L Példa: Mikor ugyanezt a keveréket 2:1000 arányban fuzáriumos rozsvető­magra poroztuk, az üszök előfordulás 13%-ról 0.7%-ra csökkent. 5. példa. Ha oly készítményt, mely meti- 4a larzinszulfid alakjában 2.4% arzént tartal­maz, 3:1000 arányban sávbeteg árpára po­rozunk, nincs többé beteg növény. Az el­lenőrző vizsgálat ezzen szemben 27% üszök előfordulást adott. 45 6. Példa. Ha metilarzinoxid + tioszali­cilsav (Cü-.Ií ISOÍSL'AS) kondenzációs ter­mékét talkum hozzákeverésével 2.4% ar­zéntartalomra hozzuk és ezzel a keverék­kel fuzáriumos rozsvetőmagot 2:1000 50 arányban kezelünk, 0.7% beteg növényt kapunk; az ellenőrző kísérlet 14% üszök­előfordulást adott. Szabadalmi igények: Eljárás vetőmag pácolására, jellemezve 55 azzal, hogy az H / Alk.—As=S, Alk.—As \ S.R, S.Ri / Alk.—As \ S.R2 általános képletű alkilarzines sav tio­származékait alkalmazzuk, ahol is (E, 60 Ri, E2 ) tetszőleges szerves maradékok lehetnek. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents