102476. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkoholmentes sör (szörp) előállítására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103476. SZÁM. — IV/a. OSZTÁLY. Eljárás alkoholmentes sör (szörp) előállítására. Schmuck Ferenc hercegi uradalmi számtartó-grazdatiszt Oroszvár. A bejelentés napja 1930. évi április hó 29-ike. A találmány olyan eljárásra vonatko­zik, melynek segélyével alkoholmentes sört vagy szörpöt állíthatunk elő. Ez egy­felől igazi sör élvezetének illúzióját alkal-5 mas kelteni, másfelől alkoholmentes, kel­lemes italt ad, melynek még bizonyos mértékben tápereje is van. Az alkoholmentes sör (szörp) előállítá­sára vonatkozó eljárás lényegében két 10 munkamozzanatból áll és pedig: az első munkamozzanat 35 súlyrész cukornak, 35 súlyrész forraltvíznek, vala­mint az ehhez adagolt 15 súlyrész maláta­kivonatnak és 15 súlyrész komlókivonat-15 nak sziruppá való tökéletes összekeverése, míg a másik munkafolyamat az eljárás szerint készült, ezen szirupnak egyenlő mennyiségű szikvízzel vagy más szén­savasvízzel való hozzákeveréséből áll. A szirup egyenlő mennyiségű szén- 20 savasvízzel összeöntve, összekeverve, jól habzó alkoholmentes sört vagy szörpöt ad, amely kellemes, hűsítő, üdítő tápital és alkoholtól teljesen mentes. Szabadalmi igény: 25 Eljárás alkoholmentes sör (szörp) előállí­tására, azzal jellemezve, hogy 35 súly­rész cukrot, 35 súlyrész forraltvizet, 15 súlyrész malátakivonatot és 15 súlyrész komlókivonatot sziruppá jól 80 összekeverünk és a szirupot azután egyenlő mennyiségű szikvízzel vagy más szénsavas vízzel jól habzóan össze­öntjiik. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents