102414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kozmetikai cikkek előállítására

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102414. SZÁM. — ül/a. OSZTÁLY. Eljárás kozmetikai cikkek előállítására. Parent Aubert Clement Jacques mérnök Páris. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 7-ike. Francaiországi elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 28-ika. A találmány eljárás kozmetikai cik­kek, különösen borotvaszappanok előállí­tására. A találmány lényege az, hogy szappa-5 nok, pomádék, kenőcsök vagy másefélék készítésére való szilárd vagy folyós hor­dozóanyaghoz para-aminobenzoesav vagy ftálsav valamely eszterjét egyedül vagy keverékben, vagy pedig az említett egyik 10 vagy másik sorozat egy vagy több más eszterjével kapcsolatban, hozzáadjuk vagy abba belekeverjük. Ezáltal olyan termé­ket kapunk, amely kozmetikai célokra való alkalmazásánál az eddig használatos 15 termékeknél tetemesen kellemesebb. A para-aminobenzoesavak olyan eszter­jei és a megadott fajtájú olyan más ter­mékek, amelyek mérgeknek tekinthetők és csak gyógyszertárak által adhatók el, 20 nem alkalmazhatók. Ha a leírt eljárás szerint készített ter­mékeket szőrrel vagy pehellyel fedett testrészeken alkalmazzuk, akkor azok a szőrök vagy pelyhek gyors eltávolítását 25 teszik lehetővé, anélkül, hogy azon kelle­metlen érzések fellépnének, amelyek a szokásos kémiai, fizikai vagy inehanikai szerek alkalmazásánál jelentkeznek. Ezek a készítmények, továbbá minden-80 fajta, még a legérzékenyebb testrészeken alkalmazott massage kellemetlen utó­következményeinek enyhítésére is alkal­mazhatók. Használhatók azonkívül a kéz-és lábápolás mindenfajta kozmetikai cél-35 j'aira, valamint minden más hasonló célra is. A hordozóanyaghoz az esztereket vagy az eszterek keverékeit előnyösen 5—10% arányban adjuk. A találmány szerinti eljárás egy pél­dáját, borotvaszappanok előállítására a következőkben ismertetjük: 1 rész etilftálátot a para-aminobenzoe­sav 3 rósz etileszterjével keverünk és ezen keverék 10 részét valamely borotva­szappan 90 részéhez hozzáadjuk, Ilyen 45 módon olyan borotvaszappant kapunk, amely szokásos módon alkalmazva, a leg­erősebb szakái borotválását a legnehe­zebb esetekben is lehetővé teszi, és pedig akár a borotválás közben, akár a borot- 50 váikozás után való minden kellemetlen érzés nélkül. , A találmány a para-aminobenzoesavak és ftálsavak különböző nem mérges esz­terjeinek keverékben vagy vegyületben, 55 és pedig a fent megadottól eltérő ará­nyokban is, valamely olyan szilárd, pé­pes, vagy folyékony oldó- vagy hordozó szerekkel való együttes alkalmazására terjed ki, amilyeneket kozmetikai szerek 60 összetételéhez használnak. A. találmány továbbá minden olyan kozmetikai termékre és különösen olyan szappanokra is kiterjed, amelyeket a megadott eljárás szerint állítanak elő. 65 Szabadalmi igények: 1. Eljárás kozmetikai szerek előállítására, azzal jellemezve, hogy szappanok, paszták, pomádék, kenőcsök stb. elő­állításánál valamely para-aminoben- 70 zoesav nem mérges eszterjét vagy va­lamely ftálsav eszterjét vagy ezen savak egyikének eszterjét ugyanazon,

Next

/
Thumbnails
Contents