102405. lajstromszámú szabadalom • Tisztítóeszköz szövet-, szarvasbőr-, antilop- és hasonló cipő tisztítására tisztítóporral

Meg.jelent 1931. évi április hó lfi-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102405. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Tisztítóeszköz szövet-, szarvasbőr-, antilop- és hasonló cipő tisztítására tisztítóporral.1 Welt-Wachs-Werk Egbert Güntlier Söhne Dresden. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 9-ike. Olyan eszközök, amelyek bőr- és szö­vetcipőnek, különösen vászon-, szarvas­bőr, antilop-, nubuk- és hasonló cipőnek tisztítópor-rávitellel való tisztításához 5 kellenek, és amelyek fogantyúra erősített porpárnából állanak, ismeretesek már. A találmányt alkotó eszköz az eddi­giektől lényegében abban különbözik, hogy a porpárnát részben rugalmas 10 anyagból, célszerűen nemezből álló ko­szorú veszi körül, mely arra való, hogy az alkalmazott tisztítóport a cipő anya­gába bedörzsölje s ezzel megakadályozza a rávitt por lehullását és a kéz megfes-15 tését tisztítás közben. A tisztító eszközt a rajz példaképpeni kivitelben mutatja be és pedig az 1. ábra felülnézet, a porpárnára te­kintve, a 20 2. ábra oldalnézet. Az ábrákban az (a) a célszerűen fából készülő fogantyút jelöli, amelyre a (b) porpárnát ismert módon erősítik rá. A jelen használati minta szerint a porpár -25 nát részben szintén a fogantyúra erősí­tett (c) koszorú veszi körül, mely rugal­mas anyagból, célszerűen nemezből áll. Célszerű a (c) nemezkoszorút patkóalak­ban úgy kiképezni, hogy a célszerűen oválisra formált porpárna hátsó része 30 szabadon maradjon. Az elrendezést azért előnyös így kialakítani, hogy a (b) párna hátsó részével be lehessen hatolni a lábbeli barázdaalakú mélyedéseibe s így ezek se maradjanak beporozatlanul, 35 iletve befestetleniil. A porpárna használatának a fentiek­ben leírt módja még könnyebb lesz, ha, mint a 2. ábrában látható, a patkóalakú (e) nemezkoszorú (d) és (dl) végét hátra- 40 felé lejtősödően képezzük ki. Szabadalmi igények: 1. Tisztítóeszköz szövet-, szarvasbőr-, an­tilop- és hasonló cipő tisztítására és megfestésére, melynek fogantyús tar- 45 tójára koszorútól körülvett porpárna van erősítve, azzal jellemezve, hogy a (b) porpárnát körülvevő (c) koszorú nemezből áll. 2. Az 1. pont szerinti tisztítóeszköz kivi- 50 teli alakja, azzal jellemezve, hogy a (c) nemezkoszorú patkóalakú. 3. Az 1. és a 2. pont szerinti tisztítóesz­köz kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a (c) nemezkoszorú mindkét vé- 55 gén lefelé lejtősödően van kiképezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents