102392. lajstromszámú szabadalom • Szekrénnyé átalakítható ágy

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAflYiE KIEÍLYI ^^^ SZABADALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102392. SZÁM. — Ylll/'c. OSZTÁLY. Szekrénnyé átalakítható ágy. Lehoczky Ferenc asztalossegéd és Kreiger Gusztáv művezető Rákospalota. A bejelentés napja 1930. évi január hó 29-ike. A találmány szerinti ágy, használat titán, szekrénnyé alakítható át s így oly helyein, hol a lakás kis térfogatánál fogva, minden helyre szükség van, nagy előny-5 nyel bír. A találmány szerinti szekrénnyé átala­kítható ágy a mellékelt rajzion, három ábrában van bemutatva, melyek közül, 1. ábra a szekrénnyé átalakítható ágy 0 egy foganatosítási alakjának elölnézete az ágy csukott helyzeite mellett, a 2. ábra metszet az 1. ábra I—I vonalán át, az ágy használati helyzete mellett és a 3. ábra előkiézieit az ágy használati hely-5 zete mellet.!. Az ágy, hosszában vagy szélességében, szekrényben, az egyik élére van elhe­lyezve; elülső felső részén fogantyúval biír, melynek közvetítésével könnyein víz­!0 szintes helyzeitbe hajtható le, oly csukló­szerkezet segélyéivel, mely az ágyat a padlótól oly magasságra helyezi el, hogy ne legyein alacsonyabb, mint bármely más normális ágy. 55 A (1) szekrény oldalának alsó részéin, belül, két oldalt, egy-eigy (hl h2) laposvas van elhelyezve, melynek hosszirányában keskeny (e) horony van vágva, melyben viszont az ágy (f) csapja van vezetve, 50 amely pediig az ágy (2) keretének szek­réinyoldal felőli végién van elrendezve. Az (e) horony, a felső végén, úgy van kiképezve, hogy az ágy lecsappairitása után az (f) csap egy kis fészekbe üljön. 85 Az (1) szekrény mindkét oldalának belső alisó részén továbbá egy-egy keskeny CM) laposvas van elhelyezve, mely a (d) cs-ufcióvial egyrészt az (1) szekrényhez, másrészt pedig a (ki) csiuklóval az (I) ágy (2) keretéhez van szerelve, amely 40 (M) laposvas tehát mindkét végén 1—1 csapon forog. Az, ágy lehajtásánál az (1) csap, miután az ágy a keskeny (M) lapos­vassal lti van támasztva, felfelé való irányba, kényszerül mozogni, mifcoris az 45 (M) laposvas, a Cd) pontból kiindulva, 1,/s körívet ír le, míg az ágy vízszintes helyzetbe nem kerül, ugyanekkor az ágy, azokra a csuklós (g) lábakra ereszkedik, melyeik az ágy csukott helyzetében függő 50 díszként vannak kiképezve (1. ábra). A szekrény elülső felső része, felcsap­ható (a) párkányivént van kiképezve, melyet a (3) fogantyú segélyével nyitunk fel és így az alatta levő s az ágy alsó le- 55 lületét képező lapra szerelt (ib) fogantyú­val az ágyat, a mellékelt rajz 2. ábrája szerint, a (d) és (kl) pontból kiinduló kör­ívek pályáin lehajtjuk s az (m) fej párnái bármilyen egyszerű, ollós-csuklós (<i) 60 pánttal feltámaszthatjuk. Szabadalmi igények: 1. Szekrénnyé átalakítható ágy, jellemezve szekrénybem, hosszában vagy szélessé­gében, az egyik élére állított oly ágy, 65 mely egyrészt a szekrény alsó részén elhelyezett s az ágykerettel összekötte­tésiben álló csukló pántokon, máisrészií pedig csuklósan felfüggesztett lábakon nyugszik s ugyanekkor az ágy alsó 70 lapja a szekrény mellső lapját képezi. 2. Az 1. pontiban védett ágy csuklópánt

Next

/
Thumbnails
Contents