102335. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csökkentett mellékbeszédű távjelzőkábelek előállítására

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102335. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Eljárás csökkentett mellékbeszédű távjelzőkábelek előállítására. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági R.-T. Budapest. Pótszabadalom a 97799. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi október hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi október hó 20-ika. A 97799. sz. törzsszabadalom csökkentett mellékbeszédű távjelzőkábelek előállítá­sára szolgáló eljárásra vonatkozik, amely­nél egyes többszörös erek közül két-két ér 5 helyzetében, az erek felvágása nélkül, mé­réssel megállapított •szakaszon, egymással fel van cserélve. Ezt az eljárást a találmány értelmében magasabbrendű többszörös kábelekre is 10 kiterjeszthetjük, amelyek pl. dupla négye­sekből, dupla nyolcasokból stb. állanak. Ez esetben nem két egyes eret cserélünk fel egymással, hanem két miagasabbrendű sodratelemet, pl. dupla ereket vagy né-15 gyeseket, stb. Az erek elvágása nélkül a sodratelemek felcserélését a magasabb­rendű többszörös erek gyártási hosszának befejezte után, vagy pedig a 97799. sz. sza­badalom szerint, a magasabbrendű több-20 szőrös erek előállítása közben is végez­hetjük. A rajzokon néhány példaképem kiviteli alak van feltűntetve. Az 1. ábrán négy többszörös ér (1—4) egy közös tengely kö-25 rül úgy van sodorva, hogy az (A) ponton a 2. ábrán feltüntetett keresztmetszet adó­dik. Az a szakasz, amelyben a többszörös erek helyzetükben egymással fel vannak cserélve, az 1. ábra középső részén látható. A többszörös ereknek a (B) ponton való 80 elrendezése a 3. ábrán látható. A 4. és 5. ábra ugyanazokat a keresztmetszeteket mutatják az (A) és (B) pontokon, de más­fajta többszörös erek esetére. Szabadalmi igények: 35 1. Eljárás a 97799. sz. törzsszabadalomban védett, csökkentett mellékbeszédű táv­jelzőkábelek előállítására, amelynél egyes többszörös erek között két-két ér helyzetében, az erek felvágása nélkül, 40 méréssel megállapított hosszú szaka­szon, fel van cserélve, azzal jellemezve, hogy miagasabbrendű többszörös kábe­leken belül két miagasabbrendű sodrat­elemet (kettős vagy négyest) egymás- 45 sal felvágás nélkül felcserélünk. 2. Az 1. igénypontban védett távjelzőkábel előállítására vonatkozó eljárás, azzal jellemezve, hogy a magasabbrendű sod­rott többszörös elemeket a gyártási 50 hosszra sodrott kész sodratelémeken belül cseréljük fel. 3. Eljárás az 1. igénpontban védett táv­jelzőkábelek előállítására, azzal jelle­• rnezve, hogy a magasabbrendű sodrat- 55 elemek felcserélését a sodróeljárás fo­lyamán végezzük. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents