102299. lajstromszámú szabadalom • Ki- és bejutás ellen biztos ablak

Meg-jelent 1931. évi április hó 354 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102299. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Ki- és bejutás ellen biztos ablak. Molnár János Imre gyáros Budapest. A bejelentés napja 1930. évi július hó 17-ike. Az eddig használt nyitható ablakoknál, amennyiben meg akartuk azt akadá­lyozni, hogy az ablakon keresztül ember ki-, illetve bejuthasson, kénytelenek vol-5 tunk akár a falba, akár az ablak tokjába szilárdan beépített fémrácsot alkalmazni, amiáltal az ablak börtön-ablak jellegét kapta. Ez számos esetben, mint pl. az ekne- és ideggyógyászati intézeteknél hát-10 rányos, mivel az ilyen börtönszerű abla­kok a betegek kedélyállapotára károsan hatnak. A találmány oly ablakra vonatkozik, melynél az ablakszárnyak nyitásával 15 úgyszólván az egész ablakfelület nyitottá tehető és mégis ugyanekkor az azon való keresztüljutás lehetetlenné van ítéve. A mellékelt rajzban a találmány tár­gya példaképpen egy foganatosítási alak-20 jában, külső-belső ablakra való vonatko­zásban van feltüntetve. Az 1. ábra az ablak elölnézete az ablak­szárnyak csukott állapota mellett. A 2. ábra az ablak vízszintes harántmet-25 szete, .az első ábra •9L—vonala szerint a szárnyak csukott állapotában; pontozott vonallal a száj-nyak nyitott állapotukban vannak feltüntetve. A 3. ábra az ablak függélyes metszete a 2. 30 ábra b—b vonala szerint, az ablak csu­kott állapota esetén. A falba beerősített (1) tok .alsó és felső vízszintes (2) és (3) csapdarab jában a (4) csapágyak vannak elhelyezve. Az (5) ab-85 lakszárnyak alsó és felső vízszintes (6) csapdarabjaival a (7) függélyes tengely­darabok szilárdan vannak összeerősítve, mely (7) tengelydarabok az ablaktokban elrendezett (4) csapágyakban szabadon foroghatnak. A végből, hogy az ablak csu- 40 kott állapotában személynek ki- vagy be­jutását lehetetlenné tegyük, az ablak­szárnyakban i(8) vízszintes és i(9) függé­lyes bordákat alkalmazzuk. A (7) tengelydarabok az ablakszárnyak- 45 ban és a (4) csapágyak .az ablaktokban úgy vannak elhelyezve, hogy .az ablak­szárnyak nyitása esetén ezeknek (ablak­szárnyaknak) egyik fele a tok síkja elé, a másik fele pedig a tok síkja mögé kerül. 50 Ezáltal .az ablakszárnyak nyitott helyzete esetén is lehetetlenné van téve személynek az ablakon való ki-bejutása. Az ablakszárnyaknak a tokban való tö­kéletes zárása céljából a tokban (10) vá- 55 jat és a szárnyban a megfelelő (11) ki­emelkedés van kiképezve. Az esővíz elvezetése a magában véve is­mert módon a (12) vasvízvezetőkkel tör­ténik. 60 Szerkezeti és működési határaikon be­lül jelen találmány jellemzőit szabadon választhatjuk, anélkül, hogy a találmány lényege módosulna. Szabadalmi igények: 65 1. Ki- és bejutás ellen biztos ablak, mely szárnyainak nyitott állapotában em­beri test vastagságánál keskenyebb nyílásokkal bír, azzal jellemezve, hogy .a szárnyak (7) függélyes forgás- 70 tengelyei az ablaktok síkjának belse-

Next

/
Thumbnails
Contents