102295. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus hamutálca

Meg-jelent 1931. évi április hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102395. SZÁM. — Yl/e. OSZTÁLY. Hygienikus hamutálca. Török Ferenc szerszámlakatossegéd Budapest. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 26-ika. A találmány oly hamutálca, mely a ci­garetta- vagy szivarvégek, gyufaszálak, stb. felfogására egy pontosan záródó fedővel ellátott tartály alakjában van ki-5 képezve. Ezen szerkezetnek az a nagy előnye van, hogy a szoba levegőjét a * szivarvégek, cigarettacsutkák, stb. bűzé­től mentesíti s emellett a szerkezet oly egyszerű, hogy előállítása és kezelése 10 semmiféle szakértelmet nem igényel s bárki könnyen beszerezheti. A csatolt rajz a találmány háromféle megoldási alakját tünteti fel, de termé­szetesen a találmány keretén belül még 15 többféle szerkezeti változtatást is eszkö­zölhetünk. Az 1. ábrán fedőfogantyús megoldási alak keresztmetszetben, a 2. ábrán ugyanaz egyszerűbb kivitel-20 ben, míg a 3. ábrán mechanikai szerkezettel bíró fedőmegoldással látható. A hamutálca tulajdonképpen a lejtős oldalfalu (2) tölcsérből áll, mely lefelé az 25 (1) tartályban folytatódik; ez utóbbira légmentesen az (5) kúpos fedő ráfekszik, úgy hogy a cigarettacsutka az (5) fedő­nek (6) fogantyújánál fogva történt meg­emelése után a (2) lejtős felületen át az 30 (1) tartályba hull; a fedő önsúlyánál fogva eredeti helyzetébe visszaesik s az (1) tartályt elzárja, úgy hogy a cigaretta­csutka szaga a szoba levegőjét nem fer­tőzheti meg. Az (5) fedőnek egyenesben vezetését a (6) fogantyújának lefelé való 3í> meghosszabbítását képező (4) vezetőpálca s ennek vezetékét képező (3) hüvely esz­közlik, mely utóbbi célszerűen az (1) tar­tály fenekéhez van erősítve. A 2. ábrán bemutatott megoldás az 40 előbbenitől csupán abban különbözik, hogy a (2) tölcsér a tartály peremén belül foglal helyet s így sajtolás útján való előállítása egyszerűbb. A 3. ábrán feltüntetett megoldási alak- 45 nál az (5) fedő működtetése a tartályból kiálló (13) ütőkar útján történik, mely a fedőhöz erősített (3) vezetőhüvelyt a (10) helytálló csap körül elforgatható (8, 11) kétkarú emeltyű útján fogja meg. A (10) 50 csap a (9) konzolon van ágyazva, míg a (8) emelőkar a (3) hüvelyt a (7) csukló­nál fogva támadja meg, a (11) emelőkar viszont a (13) ütőkar (12) rúdjának végén kialakított (14) hosszúkás kivágásba ka- 55 paszkodik bele. Szabadalmi igények: 1. Hygienikus hamutálca, azzal jelle­mezve, hogy a cigaretta- és szivarcsut­kák bevezetésére való tölcsér egy fel- 60 fogótartályban végződik s az utóbbit egy kúpos fedőlap tartja légmentesen elzárva, mimellett a fedőlapnak egye­nesben vezetésére a tartály fenekéhez

Next

/
Thumbnails
Contents