102265. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tojás szállítására és raktározására

— 2 — kivágásuk van, melyeknél a tálcákat meg­foghatjuk és emelhetjük. A kerettálcák keretládában egyesíthetők (4. ábra). A keretládának alul és felül 5 (6a) és (6b) oldaldeszkái és ezek között (6c) lécei vannak, melyeket a (8) oszlopok kötnek össze; a láda két oldallapját a (9) harántdeszkák, alsó lapját pedig a (10) fenéklap képezik. A láda közepén cél-10 szerűen nagyobb (11) deszka van a címzés és egyéb jelölések számára. A tálcák be­rakása a keretládába felülről történik. A kerettálcákat a ládában lécek tartják és a tálcák a ládában úgy helyezkednek el, 15 hogy (5) keretléceik a (6a, 6b, 6c) deszkák, illetve lécek mögé kerülnek. A (6a, 6b, 6c) deszkák és lécek közötti nyílásokon át a keretláda belsejébe betekinthetünk. Ha az összes kerettálcákat beraktuk, a keret-20 ládát a (12) fedőlapokkal, amelyeket (13) lécek kötnek össze, zárjuk. A bevezetésben felsorolt előnyökön kí­vül a találmány tárgyát tevő tojásszállító­berendezés még a következő előnyöket 25 tünteti fel. A ládák nyílásain át a levegő kering, úgy hogy a tojások szellőztetése igen jó és penészedés nem állhat be, cso­magolóanyagra (papír, szalma stb.) nin­csen szükség, ami kizárja azt, hogy a tojás 30 idegen szagot vagy ízt vegyen fel; a láda forgatásával a tojások helyzete állandóan változtatható és így ülepedés nem állhat be, ami különösen a tojások raktározásá­nál és tenyésztojásoknál fontos; a tojások 35 lámpázása egy külön e célra készített, lyukakkal ellátott gumilappal kerettálcák­ként egyszerre történhetik, ami az áru minőségének gyors ellenőrzését biztosítja; a ládázott mennyiség egyszerre áttekint-40 hető, anélkül, hogy a leplombált ládát fel­nyitnék; vasúti szállításnál minden külö­nösebb jelzés nélkül a kezelőszemélyzet a tojásszállítmányra figyelmes lesz, mint­hogy az áru kívülről látható; a tojások a tartóikba gyorsan behelyezhetők és azok- 45 ból kivehetők. A bemutatott foganatosítási példán szá­mos változtatást eszközölhetünk anélkül, hogy a találmány tárgyától eltérnénk, így pl. a rögzítőpofákat lemezekből készít- 50 hetjük vagy másképpen képezhetjük ki, az alzatokat másképpen rendezhetjük el ós állíthatjuk össze stb. Szabadalmi igények: 1. Tojás szállítására és raktározására való 55 berendezés, jellemezve olyan tojás­tartókkal, amelyek alzaton megerősí­tett, az álló tojás alakjának meg­felelően görbített, rugalmas rögzítő­pofákból állnak. 60 2. Az 1. igény szerinti berendezés fogana­tosítási alakja, azzal jellemezve, hogy mindegyik rögzítőpofát ívalakban meg­hajlított huzal képezi, amelynek felül és alul összefutó, középen pedig egy- 65 mástól távol fekvő két szára van, mi­mellett egy-egy tojás tartót két-két, egymással szembení'ekvő huzal alkot. 3. Az 1. és 2. igény szerinti berendezés foganatosítási alakja, azzal jellemezve, 70 hogy az alzatot lécek alkotják, amelyek egy-egy sorozat egymás mellett fekvő tojástartót hordanak és a lécek, egy­más mellett egy kerethez erősítve, kerettálcát képeznek. 75 4. A 3. igény szerinti berendezés fogana­tosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a kerettálcák keretládában vannak egyesítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest. 102270

Next

/
Thumbnails
Contents