102244. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a foszgénképződés messzemenő csökkentésére széntetrakloriddal való tűzoltásnál

- 2 — lati vagy növényi eredetű zsírok és olajok előidézni képesek. Az állati és növényi eredetű zsírokból és olajokból előnyösen csak csekély, a tűzol-5 tóhatást nem csökkentő mennyiségeket al­kalmazunk. Példák: Alkalmas kísérleti készülékben megha­tározzuk azt a foszgénmennyiséget, 10 amely széntetrakloridnak pl. 420°-ra felhe­vített vassal való érintkezésénél képződik és ennek értékét 100-nak vesszük. Ha azo­nos körülmények között széntetraklorid­nak az említett hozagokkal való alkalma-15 zása mellett határozzuk meg ezt az érté­ket, akkor a következő értékeket kapjuk: ammónia alkalmása nélkül a) 4°/o kókuszzsír hozzáadásánál 9-7 értéket b) 4°/o marhalaggyú » 9'5 » 20 ammóniával való együttes alkalmazásnál c) 4°/0 kókuszzsír hozzáadásánál 026 értéket d) 4% marhafaggyú » 025 » e) 2°/o trikrezilfoszfát és 2% kókuszzsír » 0-05 » 25 f) 2% petróleum és 2% kókuszzsír » 0-96 » g) 2% petróleum, 1% trikrezilfoszfát és l4 /o kókuszzsír » 0.96 » h) 2 7o petróleum, 80 1% trikrezilfoszfát és 1% marhafaggííú hozzáadásánál 0"1 értéket Szabadalmi igények: 1. A 99178. sz. törzsszabadalomban és a 101040. sz. pótszabadalomban védett el- 85 járás további kiképzése foszgénképző­désnek messzemenő csökkentésére szén­tetrakloriddal való tűzoltásnál, azzal jellemezve, hogy a széntetrakloridhoz egyidejűleg a tűzoltóhatást nem csök- 40 kentő mennyiségben állati vagy nö­vényi eredetű zsírokat és olajokat vagy ezek elegyeit, valamint ammóniát ada­golunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato- 45 sítási módja azzal jellemezve, hogy a növényi és állati zsírokkal és olajok­kal, valamint amonniával kevert szén­tetrakloridhoz ezeken kívül még a tűz­oltó hatást nem csökkentő mennyiség- 50 ben és tetszőleges keverési arányokban még szénhidrogéneket vagy ezek ele­gyeit, vagy aril- vagy alkilfoszfátokat vagy ezek elegyeit vagy szénhidrogé­neket és aril- vagy alkilfoszfátokat 55 adagolunk. 3. Az 1. és 2. igényekben védett eljárás fo­ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy az ammóniát a tűzoltófolyadék­nak zárt tartányból önnyomása alatt 60 való eltávolítására legalább is elegendő mennyiségben adagoljuk. I*nllas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents