102236. lajstromszámú szabadalom • Tökmagtisztító-készülék

Meg-jelent 1931. év i április hó 154 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102236. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. TÖkmagtisztító-készülék. Tóth József munkás Dévaványa. A bejelentés napja 1930. évi február hó 11-ike. A találmány tökmagtisztító-készülékre vonatkozik, mely a tökmag felületére száradt pelielyszerű szennyet ledörzsöli, a magvakat megrostálja és a könnyebb 5 fajsúlyú léhát a magvakból kiválasztja. A készülék lényege, hogy az állványban forgathatóan ágyazott kefehengert helyt­álló, bordás felületű, hengeralakú burko­lat veszi körül, mely burkolat felső részé-10 nek egyik végén tölcsér van, alsó részé­nek átellenes végén pedig szellőző rázó­rostához vezető kiömlőcső csatlakozik, úgyhogy a tölcséren felöntött tökmag a kefehenger és a burkolat dörzsfelülete L5 között a portól és szennytől, nevezetesen a léha anyagtól megtisztulva, a rázó szi­tára kerülő anyagot a ventilátor fajsúly szerint osztályozza, illetve a tiszta magot a könnyebb, léha anyagtól elválasztja. 20 Mellékelt rajz a találmány egyik ki­viteli alakját tünteti fel és természetes, hogy e készülék részleteiben különböző változtatásokat és módosításokat enged meg anélkül, hogy a találmány lényegé-25 tői eltérnénk. Az 1. ábra a készülék oldalnézete, részben metszve. A 2. ábra keresztmetszet A—B vonal (1. ábra) irányában. 50 Az (1) állványra erősített burkolat a helytálló (2) korongokból és ezeket össze­kötő bordás vagy rovátkolt felületű (8) hengerből áll, melynek felső részére a (4) tölcsér van erősítve. Az állvány (6) csé-85 széiben forgathatóan ágyazott (5) ten­gelyre a (7) tárcsák vannak erősítve. Ezekben a tárcsákban több U-alakú (8) rés van kivágva, melyekbe a ferde irány­ban futó (9) hosszbordák vannak beil­lesztve és rögzítve. E hosszbordák felü- 40 lete (10) kefesörtékkel, előnyösen az úgy­nevezett sziámgyökérrel vagy mexikói íiberrel van átszőve, mely bordák egy­más között a (11) bőrsávokkal vannak összekötve, úgyhogy ezekkel együtt hen- 45 gert alkotnak. A helytálló (3) henger alsó részéhez a lejtős (12) kivezetőeső csatlakozik. Az (5) tengelyre erősített (13) kúpfogas­kerék a függőleges (15) tengelyre erősí- 50 tett (14) kúpkereket hajtja. A (15)' ten­gely alsó végére szerelt (16) forgattyú a (17) tolórúddal (18) kardán csukló ré­vén van összekötve. A (19) hüvelyben vezetett (17) rúd (20) szemében ágyazott 55 (21) csap révén a (25) rostával van ösz­szekötve, mely rázómozgást végez. A (4) tölcséren beöntött magokat a for­góhenger keféi, a rovátkás (3) burkolat­hoz szorítják és megtisztítják. A ferde 60 irányban elrendezett kefék a megtisztí­tott magot a (12) csőbe terelik, melyből a magvak a (25) rostára hullanak. A tiszta magok a (26) csövön távoznak, a por pe­dig a (27) lejtőről a (35) csövön keresztül 65 a szabadba jut. Az (5) tengelyre erősített (29) szíjtár­csát a rajzon fel nem tüntetett közlőmű szíjtárcsája hajtja. Ugyanezen tengelyre (30) szíjtárcsa van erősítve, mely (31) 70 szíjjal a (34) házban elrendezett (33) ven­tilátor tengelyére erősített (32) szíjtár­csát hajtja. E ventilátor a légáramot a (25) rosta fölé fújja és a lehulló magvak közötti könnyebb fajsúlyú részeket, mint 75 pl. a magvak léháit a (35) csövön keresz­tül a szabadba tereli.

Next

/
Thumbnails
Contents