102200. lajstromszámú szabadalom • Hevítőszerkezet

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102200. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Hevítőszerkezet. Dr. Nitesco Marcel bankár Wien. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 5-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 27-ike. Ismeretesek hevítőszerkezetek hőtárolóul szolgáló és önmagukban zárt csatornákkal áttört fémtömbbel, amely csatornákba el­gőzölögtethető folyadék van egyszer s 5 mindenkorra töltve. A találmány azt a feladatot kívánja megoldani, hogy ily faj­tájú hevítőszerkezetet nyújtson, amely messzemenő térkihasználás mellett lehe­tővé teszi, hogy a tárolótest különböző he-10 lyein egyidőben különböző hőmérsékletek álljanak rendelkezésünkre és hogy a • hevítőszerkezet arra is alkalmassá váljék, hogy az egyes iparokban előforduló spe­ciális követelményeknek megfeleljen. A 15 találmány szerint mindezt azon a réven érjük el, hogy a tárolótestet több, egymás fölött elrendezett fémtömbre osztjuk meg, amelyek csatornái csövek útján vannak egymással összekötve. 20 A rajzok a találmány szerinti hevítő­szerkezet több kiviteli példáját vázlatosan tüntetik fel. 1. rajzlap. 1. ábra konyhai célokra szol­gáló tárolótest hosszmetszete, a 2. ábra 25 I—I vonala iránt. 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra II—II vonal iránt. II. rajzlap. 3. ábra más szerkezetű tűz­hely tárolótestének keresztmetszete. 30 III. rajzlap. 4. ábra kenyérsütő ke­mence tárolótestének függélyes metszete. IV. rajzlap. 5. ábra cukrászkemence tárolótestének függélyes metszete. V. rajzlap 6. ábra a tárolótest csöve-85 zési részletének nagyobb léptékű függé­lyes metszete. VI. rajzlap. 7. ábra gőzfűtésű tároló­test hosszmetszete. 8. ábra az előbbi ábra egyik részleté-40 nek oldalnézete. 9. ábra konyhai tűzhelyhez való tároló­test hosszmetszete. 10. ábra az előbbi ábrához tartozó alap­rajz. Az 1. és 2. ábra (I. rajzlap) szerinti ki- 45 viteli alaknál (x) a tárolótest, amely két, egymásfölé helyezett (1) és (2) fémtömb­ből áll. A fémtömbök mindegyikét önma­gában zárt (3), illetve (4) csatornarend­szer töri át, amelybe egyszer s minden- 50 korra valami elgőzölögtethető folyadékot töltünk. Mindkét (1) ós (2) fémtömb víz­szintes elrendezésű és a (2) alsó tömbhöz, további három, függélyesen elrendezett (5, 6) és (7) tömbök csatlakoznak, amiket 55 hasonlóképen (8, 9) és (10) csatornák tör­nek át. A (8, 9) és (10) csatornák (11, 12) és (13) közcsövek útján közlekednek a (2) tömb csatornarendszerével. Az (5) és (6) tömbök közé (15) rostély van építve, 60 amely széntüzelésre való. A füstgázok a tüzelőhelytől az (5) ós (6) tömbök között hátrafelé vonulnak, megfordulnak a középső (6) tömb végénél, amely tömb rövidebb, mint a másik kettő és a 65 (6) és (7) tömbök között előre húzódnak vissza, azután pedig a kürtőbe távoznak. Az (1) és (2) tömbök (3) és (4) csatorna­rendszerét (20) Mannesmann-csövek kötik össze egymással. Ezen csövek végein, 70 amint az a 6. ábrából (V. rajzlap) rész­letesen látható, (21) menetek vannak, amelyek be vannak csavarva az (1) és (2) fémtömbökbe és a csövek a (22) helyeken köröskörül oda is vannak forrasztva a 75 tömbökhöz. A (20) csövek egyúttal az (1) tömb támasztékai is. Az (1) és (2) tömbök közötti teret a hőszigetelő szerkezeti anyagból való (25) közfal két, (26, 27) kamrára osztja, amelyek egyikét és pedig 80

Next

/
Thumbnails
Contents