102156. lajstromszámú szabadalom • Elektromos világítócső

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103156. SZÁM. — VII/h. OSZTÁLY. Elektromos világítócső. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. cég" Berlin. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi október hó 19-ike A találmány oly elektromos világító­csövekre vonatkozik, melyet üzemközben melegített és nem nemes gázokat, így szénsavat, nitrogént és hidrogént fejlesztő 5 anyagokkal látunk el. A gázutánpótlás e csöveknél mindezideig leginkább rendes körülmények között kikapcsolt elektro­mos fűtőberendezéssel történt, amely csak a cső bizonyos árammegterhelésénél, .0 tehát meghatározott áramerősségnél kap­csolódik be önműködően. A fűtőberende­zést tartalmazó fűtőáramkör áramzáró szervét befolyásoló tekercset emellett a cső elektródjaival sorba kapcsolták. Azt 15 találtuk, hogy ily csöveknél, tekintet nél­kül arra, hogy kizárólag nem nemes gá­zokkal, vagy nemes és nem nemes gázok keverékével vannak-e töltve, a gázután­pótlásnak a töltőgáz nyomásának esükke­}0 nésénél emelkedő áramerősség útján való szabályozása nem mindig ad kielégítő eredményeket és pedig azért, mert az áramerősség nemcsak változó töltőgáz­nyomásnál, hanem a hálózati feszültség iS ingadozásainál is változik. így többször előfordult, hogy a fűtőberendezés és a gázutánpótló anyag helyes méretezése ellenére a helyes gáznyomás a hálózati fe­szültségben fellépő ingadozások következ-30 tében nem tartható be, ami a csövek nem kívánt színváltozásához, sőt néha azok időelőtti kialvásához vezethet. Megállapí­tottuk. hogy e hátrányok kiküszöbölhetők, ha a fűtőáramkör számára való áramzáró B5 szervet, pl. elektromágnesesen vagy ter­mikusan működtetett kapcsolót befolyá­soló tekercselést a csőelektródokkal nem sorba, hanem feszültségkiegyenlítő ellen­állás, pl. a használatos fojtótekercs mögé, a csőelektródokkal párhuzamosan kap- 40 csoljuk. A fűtőberendezés bekapcsolása igy nem az áramterhelés, illetőleg áram­erősségtől, hanem a csöveken fekvő fe­szültségtől függően következik be, ami lényeges, mert e feszültség tág határok 45 között a hálózati feszültségtől, tehát a há­lózati feszültségben fellépő ingadozások- •;.; tói is független és csak a töltőgáz nyomá­sának változásával változik. A mellékelt rajz az új világítőcső há- 50 rom foganatosítási alakját kapcsolási vázlatban szemlélteti. Az 1. ábrán látható kapcsolási vázlat-'' nál a két szokásos (2) üreges bádog elek­tróddal ellátott (1) világítócsövet a (3) ve- 55 zetékekkel egy transzformátor (4) szekun­dertekercsével kötjük össze, amelynek (5) primertekercse a (6) fojtótekercs elékap­csolásával szokásos feszültségű hálózati vezetékekre kapcsolódik. Az (1) világító- 60 cső (13) toldaléktartályában a (12) fűtő­dróttekercseléstől körülvett (14) rudat he­lyezzük el, amelyből hevítés közben a. töltőgáz hasad le. A rúd magában véve ismeretes módon gázutánpótlóanyag zsu- 65 gorított tömegéből, így magnéziumkarbo­nátból, nátriumazidból vagy litiumhidrid- " bői és az utóbbit alacsony hőmérsékletnél zsugorító ömlesztő anyagból, pl. üvegpor­ból vagy zománcporból állhat. A (15) pri- 70 mer vezetékekből leágazó (16) fűtőáram­körbe két (10) kontaktust építünk be, ame­lyek sülyedő töltőgáznyomásnál áthidal­tatnak, ami által a (12) fűtődróttekercs­hez való áramhozzávezetésnél a (14) rúd 75 hevül és a csőben utántáplálására való

Next

/
Thumbnails
Contents