102147. lajstromszámú szabadalom • Gép tarhonya és csőtészta készítésére

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102147. SZÁM. — X/j. OSZTÁLY. Gép tarhonya és csőtészta készítésére. Molnár Ernő géplakatos Alsódabas. A bejelentés napja 1929. évi november hó 26-ika. Jelen találmány egy tarhonyanemű és csőtészta készítő gép, mellyel a tarhonya vagy csőtészta házilag is készíthető. Lényegében egy kovácsolt, hengerelt 5 vagy öntött vasból, acélból, sárga- vagy vörösrézből készült (1) hengerből áll, melynek egyik végét (2) átlyukasztott fe­nék képezi, másik végén pedig az (1) hen­gert teljesen elzáró (3) dugattyú jár ki és 10 be (4) dugattyú rúd és annak végén levő (5) csavarorsó közvetítésével mely mozgás a (7) kéziforgattyú által megforgatott (6) csavar által történik. A (6) csavar másik vége keresztül megy 15 (2) átlyukasztott fenék közepén levő lyu­kon. A (6) csavarnak erre a végére (2) át­lyukasztott fenék külső síkját folyton érintő egy vagy több szárnyú (8) kés van erősítve. Ha már most (6) csavart (7) kézi 20 forgattyú által abban az irányban forgat­juk, hogy (3) dugattyú (2) átlyukasztott fenéktől távolodva eléri legtávolabbi hely­zetét, úgy az (1) henger felső részén (9) oválisán áttört nyílást hagy maga után. 25 Ezen (9) ovális nyíláson keresztül az (1) hengerüreget tésztával töltjük meg, az­után a (7) kéziforgattyút ellenkező irány­ban jobbfelé forgatva a (3) dugattyú a (9) ovális nyílást elhagyja, a tésztát (2) 80 átlyukasztott fenék lyukain átnyomja s a (6) csavar végére erősített és azzal együtt forgó (8) kések azt egyidejűleg megfelelő hosszúra levágják. Hogy a (8) kések által levágott, még 35 most tészta hengerkék (Ábra m.) esetleg egymáshoz ne tapadjanak erre az (1) hen­ger átlyukasztott feneke fölött egy (11) garat van, melynek alsó vékony nyílásán (6) a levágott tészta hengerkékre nyomban liszt szóródik. 40 Az így lecsípett és (11) garatból liszttel meghintett tészta hengerkék belehullnak egy ugyancsak a gép tengelyével (k) pon­ton összekapcsolt és megforgatott (12) dobba, melynek bármely irányban való 45 forgatása által a benne levő tészta hen­gerkék tarhonyává gömbölyödnek. Ha az A ábra szerinti (6) csavart nem engedjük az (1) hengeren és a (2) átlyu­kasztott fenéken keresztül, (Ábra B) úgy 50 a (8) késeket a henger felületén kívül levő (10) tengely jobb oldali végére erősítjük, megforgatása pedig a (10) tengely balol­dali végén levő (f) fogaskerék közvetíté­sével történik, amely fogaskerék a (6) 55 csavarra erősített (fl) fogaskerékkel kap­csolódik. A (6) csavar szerelhető az (1) henger fe­lületén kívül is (Ábra C) ennek az esetben a (3) dugattyú közepéből kinyúló (4) du- 60 gattyúrúd hegyes szöget képez (6) csa­varral. Ha a tarhonya készítő gépről (8) kése­ket eltávolítjuk és (2) lyukas henger be­tétje helyett egy ugyanolyan, de nagyobb 65 lyukkal bíró tárcsát alkalmazunk (Ábra D), melynek belülről eső felületén a lyu­kak közepén áthaladó élére állított vékony acélszalag (15) van erősítve, ezen acél­szalagra katona golyóhoz hasonló, de a 70 lyukak átmérőjénél 3 vagy több mm-rel vékonyabb (16) csapok vannak erősítve oly módon, hogy azok hegyes végükkel a lyukak közepén kiállnak ós így a csapok és lyukak között gyűrűszerű légrés képző- 75 dik, amelyen át a tészta (E Ábra) sze-

Next

/
Thumbnails
Contents